Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

18 jaar en dan?

Inzetten van aanvullende hulp en begeleiden en ondersteunen naar zelfstandigheid

Woensdag 2 november 2016

Programma

09:00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:30
Opening door dagvoorzitter
Albert Veuger, vennoot en adviseur Stade Advies

 • De overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg kort belicht
 • Opzet van de dag – welke informatie mag u verwachten en wat gaat u zelf inbrengen?

09:45
Dilemma’s in uw regio – inventarisatie

De continuering van hulp aan kwetsbare jongeren die 18 jaar worden brengt verschillende dilemma’s met zich mee. Welke thema’s spelen in uw regio? Samen met uw tafelgenoten noteert u één of twee onderwerpen die jullie tijdens dit congres willen verkennen en bespreken. 

10:00
Aanvullende jeugdhulp tot 23 jaar

Lydia Janssen, juridisch adviseur en opleider in (jeugd)zorg en welzijn

 • Gedwongen jeugdhulp na 18 jaar – is er een wetswijziging nodig?
 • Welke juridische mogelijkheden zijn er binnen de Jeugdwet, Adolescentenstrafrecht, Wmo en Zorgverzekeringswet?
 • Moeilijkheden en mogelijkheden bij 18 en ouder – praktijkvoorbeelden

10:30
Waar hebben jongeren behoefte aan?

Fietje Schelling, adviseur Jeugdhulp en ondersteuner platform jongerenraden Haaglanden JONG doet mee! en één ervaringsdeskundige

 • Welke wensen hebben jongeren zelf bij de overgang naar 18 jaar?
 • Hoe ondersteunt en begeleidt  u jongeren naar zelfstandigheid?
 • Praktijkvoorbeelden, zoals spel "Ben jij er klaar voor?"

11:15
Koffie- en theepauze


11:30
Dilemma’s in uw regio – knelpunten 
Welke knelpunten kunt u bij de dilemma’s noteren? Maak hierbij onderscheid in de interne en externe knelpunten. Kunt u gebruik maken van de theorie die u zojuist hebt ontvangen? In overleg met uw tafelgenoten schrijft u de knelpunten uit.

11:45
Praktijkvoorbeeld - de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg 

Bert Deuling, Senior Beleidsadviseur Jeugd en een professional uit een jeugd- en gezinsteam

 • Voor alle jongeren een sluitende aanpak – hoe pakt de gemeente Leiden dit aan?
 • Welke dilemma’s en welke oplossingen zijn er bij integraal werken?
 • Hoe monitort de gemeente de uitvoering van de hulp en hoe stuurt de gemeente resultaatgericht?

12:30
Vragenkwartiertje en afsluiting ochtendprogramma


12:45
Lunch


13:45
Wie heeft de regie? 

Anne Slingerland, directeur Mentorschap Midden-Nederland 
•    Wat houdt curatele, onderbewindstelling en mentorschap in? 
•    Wanneer worden de verschillende beschermingsmaatregelen toegepast?
•    Wat kan een mentor betekenen voor een jongere? Uitgelegd aan de hand van casuïstiek 
 

14:15
Financiën om een doorlopende zorglijn te bieden
Bianca den Outer, oprichter JB Lorenz, projectleider Transformatie Jeugdhulp Zeeuwse gemeenten en procesregisseur Hervorming Langdurige Zorg Zuid-Hollandse Eilanden (Wmo-regio)

 • Op welke wijze is een samenspel tussen gemeente, zorgkantoor en zorgaanbieder mogelijk als het gaat om verschillende financiële stromen? 
 • Praktijkvoorbeelden van oplossingsrichtingen bij zorginkoop

15:00
Dilemma’s in uw regio – handelsperspectief

Op basis van de regionale dilemma’s wordt plenair het handelsperspectief besloten. Wat moet u doen om de situatie beter te maken? Welke mogelijkheden zijn er? U krijgt potentiële oplossingen voor de dilemma’s. Uw input wordt ook zeker gewaardeerd!

15:30 - 16:00
Afsluiting en aansluitend een netwerkborrel


_______________________________________________________________________________________


OPTIONELE SESSIE 13:30 - 15:30 uur
U kunt ook een interactieve sessie volgen in plaats van het plenaire middagprogramma:

Omgaan met zorgmoeheid bij jongeren
Patricia Ohlsen, pedagoog, coach en trainer Patan Coaching i.s.m. een acteur

Veel kwetsbare jongeren kunnen niet wachten om volwassen te zijn en zelf beslissingen te nemen. U weet dat begeleiding na 18 jaar noodzakelijk is maar de weerstand van de jongere kan u belemmeren in handelen. Hoe leert u beter omgaan met reacties en hoe stelt u motiverende vragen? Hoe vergroot u zijn/haar inzicht in de eigen zorgbehoeften? Met behulp van rollenspel en casuïstiek leert u welke gesprekstechnieken u in kunt zetten om met zorgmoeheid om te gaan.
 

 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Olaf Laurs
Olaf Laurs
Oprichter, DGA
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl