Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Ouderenmishandeling

Voorkomen, signaleren en bestrijden

Dinsdag 23 september 2014

Programma

9.15
Ontvangst met koffie/thee

9.45
Opening door dagvoorzitter
Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde Stichting SHDH

  • Ouderenmishandeling - waar hebben we het over? 

10.00
Ethische en juridische dilemma’s bij ouderenmishandeling
Hannie Aartsen, jurist en onderwijscoördinator Medische ethiek Erasmus MC, aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling Laurens

  • De grens tussen ‘geen goede zorg’ en ‘ouderenmishandeling’ – praktijkvoorbeelden
  • Afwegingen bij de dossiervorming en schenden van het beroepsgeheim
  • Risicobepaling – hoe gaat u om met dilemma’s in de signalering?

10.45
De richtlijn aanpak ouderenmishandeling - bent u klaar voor 2015?
Sven Gutker de Geus, adviseur en trainer kenniscentrum ZorgvoorKennis

  • Hoe vertaalt u de Richtlijn naar een protocol en wat verwacht de Inspectie van u?
  • Een praktische kijk op het stappenplan ouderenmishandeling
  • Meldplicht en meldcode - de leidraad Veilige zorgrelatie

11.30
Koffie- en theepauze

11.45
Best practice FierFryslân
Arno Wip, aandachtsfunctionaris ouderen FierFryslân

Vanuit FierFryslân wordt ouderenmishandeling in samenwerking met sociale wijkteams aangepakt. Aan de hand van casuïstiek worden valkuilen en succesfactoren bij de bestrijding van ouderenmishandeling met u doorgenomen.

12.30
Discussie
Met medewerking van de sprekers, onder leiding van de dagvoorzitter  

13.00
Lunch

14.00
Verdiepingssessies
In de middag worden tussen 14.00 en 16.00 uur drie verdiepingssessies aangeboden. Als u zich voor de plenaire ochtend inschrijft, kunt u een keuze maken uit één van onderstaande verdiepingssessies.

A. Vervallen: Zorg met aandacht - blijf stress de baas!
Henny Snoeren, PIT-verpleegkundige, trainer en teamcoach GGz Breburg en Jacqueline van der Westen, SPV en trainer GGz Breburg  

In toenemende mate wordt van verzorgenden en verpleegkundigen gevraagd in minder tijd hetzelfde werk doen. Evenveel aandacht schenken aan ouderen lijkt door de toenemende werkdruk een onmogelijke opgave. Ongewenst kunt u in het grijze gebied van mishandeling belanden, omdat u kortaf reageert of ongeduldig zorg verleent. Weet u wanneer u en uw team risico lopen? Weet u hoe u escalaties voorkomt? In deze workshop krijgt u praktische tips aangereikt waarmee u prettig werkt en goede zorg levert.

B. Ontspoorde mantelzorg - wat kunt u doen?
Annemiek Goes, projectleider, sr. adviseur Programma huiselijk geweld Movisie, Bernic Holswilder, Steunpunt Huiselijk Geweld MDWN Vlaardingen en Antionette Eilering, Steunpunt Mantelzorg MDWN Vlaardingen

Mantelzorg kan onbedoeld de grens van adequate zorg overschrijden, er is dan sprake van ontspoorde mantelzorg. Hoe handelt u als professional wanneer de grens wordt overschreden? Hoe gaat u het gesprek aan met de mantelzorger bij wie u ontsporing vermoedt? Met wie kunt u samenwerken om ontspoorde mantelzorg weer recht te trekken? Leer de signalen herkennen, maak kennis met het ‘Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg’ en leer van ervaringen uit de praktijk.

C. Een mishandelingsprotocol opstellen binnen uw organisatie
Sven Gutker de Geus, adviseur en trainer kenniscentrum ZorgvoorKennis

De Inspectie eist van organisaties in de ouderenzorg dat ze voldoen aan de ‘Richtlijn Aanpak Ouderenmishandeling’. Dit houdt in dat u over een plan van aanpak moet beschikken. In deze interactieve workshop wordt geoefend met de stappen die zowel intra- als extramuraal verplicht zijn gesteld. Leer op interactieve wijze de juiste aanpak te kiezen om te voldoen aan implementatie, borging en opleiding van het
personeel. Breng vooral uw eigen casuïstiek in!

16.00
Einde bijeenkomst

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Lodewijk Val
Lodewijk Val
congresmanager
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl

Gerelateerde nascholingen