Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Geweld achter de voordeur

Aanpak van huiselijk geweld in de keten

Dinsdag 10 november 2020 (verplaatst van 14 april)

Coronaproof: online congres!

Programma

 09:00 - Inlogmogelijkheid online

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Wicher Pattje,
onafhankelijk adviseur en procesbegeleider Conjuct

 • Aanpak huiselijk geweld - waaruit bestaat de aanpak?
 • Waar staan we anno 2020 en wat zijn de aandachtsgebieden die prioriteit verdienen?

 10:00 - Samen een ketensamenwerking opbouwen rondom huiselijk geweld
Hilde Bakker, senior adviseur Aanpak Huiselijk en Seksueel Geweld bij Movisie

 • Wat hebben slachtoffers van huiselijk geweld en gezinnen feitelijk nodig? 
 • Hoe zet u een goede ketensamenwerking op en continueert u de bestaande samenwerking?
 • Een huishouden, een plan, een regisseur - hoe geeft u dat in de praktijk vorm? 

 11:00 - Koffiepauze

 11:15 - Vermoeden van huiselijk geweld - de rol van Veilig Thuis
Daphne Steenvoorden, 
programma ondersteuner Veilig Thuis Utrecht

 • Melding huiselijk geweld bij Veilig Thuis - wat gebeurt er na uw melding?
 • De rol van Veilig Thuis in de ketensamenwerking huiselijk geweld
 • Wat mag je wel en niet verwachten van Veilig Thuis rondom informatievoorziening en inzicht in resultaten? 

 12:15 - Informatie-uitwisseling in de hulpverleningsketen

 • Informatieverstrekking aan derden - wat mag u wel en niet delen?
 • Hoe gaat u zorgvuldig om met het beroepsgeheim en de privacyregels? En hoe zit het met de rechten van de burger?
 • Wat is de impact van de AVG wetgeving op de samenwerking met ketenpartners?

 13:00 - Lunchpauze

 Verdiepingssessies in Microsoft Teams 14:00 - 16:15 uur
In de middag gaan de sprekers op interactieve wijze dieper in op de materie. U kunt kiezen uit één van de onderstaande verdiepingssessies:

A - Intergenerationeel geweld en kindermishandeling 
Majone Steketee, bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen Erasmus Universiteit Rotterdam, algemeen directeur Verwey-Jonker Instituutorthopedagoog-generalist, EMDR therapeut practitioner en gz-psycholoog

Sietske Dijkstra, psycholoog, docent en onderzoeker, oprichter Bureau Dijkstra, verbonden als senior onderzoeker en expert huiselijk geweld aan Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht, voormalig lector huiselijk geweld en voormalig lid commissie Samson

Geweld binnen het gezin, zowel partner- als kindermishandeling is een ernstig probleem. Soms is er zelfs sprake van een cyclus van geweld, doordat geweld van generatie op generatie wordt overgedragen. Wat is intergenerationeel geweld? Wat zijn de risico- en beschermende factoren bij intergenerationeel geweld binnen gezinnen? En hoe kunt u de cyclus helpen doorbreken? Met deze vragen gaat u aan de slag in deze verdiepingssessie. U begint bij de basis: het (h)erkennen van kindermishandeling. Vervolgens gaat u aan de slag met de opvang en behandeling van slachtoffers en plegers met als belangrijkste doel: het doorbreken van de geweldcyclus. In deze verdiepingssessie worden verschillende theoretische modellen gekoppeld aan casuïstiek. Daarnaast komen de belangrijkste preventieprogramma's aan bod, zodat u ook in uw eigen praktijk intergenerationeel geweld eerder kunt herkennen en inzicht krijgt in wat u kunt bijdragen aan een verdiepende en gespecialiseerde aanpak. 

B - Ouderenmishandeling signaleren 
Miriam van Houten, klinisch geriater niet praktiserend, voorzitter richtlijn Vermoeden van Ouderenmishandeling Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

Recente cijfers in Nederland (Regioplan 2018) tonen dat jaarlijks 1 op de 50 ouderen (2%) slachtoffer wordt van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar de oudere toe, door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. De oudere persoon lijdt hierdoor lichamelijke, psychische en/of materiële schade. Door een verscheidenheid aan verschijningsvormen is het lastig om ouderenmishandeling te herkennen. In deze verdiepingssessie gaat u aan de hand van casuïstiek leren signaleren. U wordt zich bewust van de verschillende risicofactoren op en signalen van ouderenmishandeling. Vervolgens gaat u aan de slag met de vernieuwde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. U leert hoe u deze meldcode in de praktijk kunt toepassen als het om ouderenmishandeling gaat

C - Eergerelateerd geweld
Janine Janssen, hoofd onderzoek Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) nationale politie, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. 

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer van de familie te herstellen. De vraagstukken en problemen zijn dan zeer indringend, voor alle betrokken familieleden. Het geweld kan bestaan uit bijvoorbeeld bedreigingen, mishandeling, achterlating in het land van herkomst, ontvoering en zelfs eerwraak (moord). Eergerelateerd geweld speelt vooral in gesloten gemeenschappen. Hoe herkent u eergerelateerd geweld? Of slachtoffers ervan? En waar kunt u terecht als u vermoedens heeft van eergerelateerd geweld? In deze verdiepingssessie is ook ruimte voor vragen uit de praktijk. 

 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eline Maree
Eline Maree
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl