Belangrijke informatie Covid-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Jeugdrecht in de praktijk

De rechten van het kind en uw plichten als hulpverlener

Dinsdag 11 februari 2020

Programma

09:00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap 

09:30
Opening door de dagvoorzitter
Lieske de Jongh, kinderrechter, rechter rechtbank Gelderland

9.45
Ouderschap en gezag
Lieske de Jongh, kinderrechter, rechter rechtbank Gelderland

 • Biologisch ouderschap versus juridisch ouderschap – wat is het verschil?
 • Formele zeggenschap – wie heeft gezag over jeugdigen? 
 • Wat als ouders het gezag niet kunnen of mogen uitoefenen? 
 • Wat is er veranderd door de Jeugdwet en de Kinderbeschermingswetgeving?

Toestemming voor behandeling

 • Wanneer is toestemming van de minderjarige vereist en wanneer van beide of één van de ouders? 
 • Hoe gaat u om met toestemmingsrecht bij gescheiden ouders?
 • Wanneer is drang- en dwangbehandeling toegestaan?

10:30
Koffie- en theepauze

10:45
Beroepsgeheim en verstrekken patiënt- en cliëntgegevens
Nicoline Jacobs, adviseur en trainer bij NJ Juridische adviezen en scholing Zorg Welzijn en Onderwijs

 • Het beroepsgeheim – juridische en beroepsethische grondslag
 • Beroepsgeheim en zorgvuldig handelen bij vermoedens van mishandeling en huiselijk geweld
 • Contact met derden en multidisciplinaire samenwerking - waar moet u op letten met betrekking tot het beroepsgeheim en gegevensverwerking?
 • Een (tucht)klacht – voorbeelden en tips 
 • Een casus uit de praktijk - multidisciplinair samenwerken, juridische regels en beroepsethiek

11:45
Discussie en vragen – stel uw vragen over rechten en plichten
Onder leiding van de dagvoorzitter en met medewerking van de spreker van het ochtendprogramma. Indien gewenst kunt u vooraf uw vragen indienen via s.brands@medilex.nl.

12:45
Lunch

13:45
De kinderbeschermingswetgeving 
Ingeborg Galama
, juridisch adviseur Raad voor de Kinderbescherming Landelijke Staforganisatie

 • De kinderbeschermingswetgeving – wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten? 
 • Spoedzaken bij de Raad - welke hulp is mogelijk binnen 24 uur?
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing – wanneer en met welk doel? 
 • Gesloten jeugdhulp in de Jeugdwet
 • Gezagsbeëindiging als kinderbeschermingsmaatregel, interpretatie begrip 'aanvaardbare termijn' 
 • Geschillenregeling bij de kinderrechter
 • Meerouderschap/meeroudergezag en de rechtspositie van minderjarigen

14:45
Koffie- en theepauze

15:00
Jeugdstrafzaken in de praktijk
Marja Vos, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden  

 • Wat zijn de uitgangspunten van het Nederlands jeugdstrafrecht?
 • Van Halt tot detentie – welke sancties zijn er?
 • Welke voorwaarden gelden bij voorwaardelijke straffen?
 • Adolescentenstrafrecht - ervaringen en toepassing in de praktijk
 • Welke rol spelen ouders tijdens een jeugdstrafzitting? 
 • Wat is de rol van de hulpverlener tijdens het strafproces? 

16:00
Discussie en vragen – stel uw vragen over maatregelen en straffen
Onder leiding van de dagvoorzitter en met medewerking van de sprekers van het middagprogramma. Indien gewenst kunt u vooraf uw vragen indienen via s.brands@medilex.nl.

16:30
Afsluiting van het programma door de dagvoorzitter

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Sanne Brands
Sanne Brands
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl