Belangrijke informatie Covid-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Wet zorg en dwang & Wet verplichte ggz

Wzd en Wvggz: vrijheid en veiligheid

Woensdag 30 september 2020

Ook online via livestream te volgen!

Programma

Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de verdiepingssessies
voor zowel de gehandicapten- en ouderenzorg als voor de GGZ

 

Plenaire ochtendprogramma - Inzicht in Wet Zorg en dwang

 09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap 

 09:15 - Inlog voor de Livestream 

 09:30- Opening door dagvoorzitter
Rembrandt Zuijderhoudt
, gezondheidsjurist Zuijderhoudt Consultancy 

 09:45 - Wet zorg en dwang - een overzicht
Sofie Steen
, advocaat gezondheidsrecht Holla advocaten, redactielid
Journaal ggz en recht

 • Wat is de reikwijdte van de Wet zorg en dwang?
 • Hoe is de afbakening met de Wet verplichte ggz?
 • WZD en voortzetting (gesloten) jeugdhulp 18+
 • Wat is de rol van de rechter?
 • Wat is de rol van de vertegenwoordiger?   

 10:30 -  Wet Zorg en dwang – onvrijwillige zorg
Mr. dr. Brenda Frederiks,
universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg

 • Onvrijwillige zorg, wat wordt er onder verstaan?
 • Wie beslist over onvrijwillige zorg?
 • Hoe verloopt het stappenplan voor onvrijwillige zorg?
 • Onvrijwillige zorg ambulant, hoe doe je dat?

 11:15 Koffie- en theepauze

 11:30 -  De rol van het CIZ
Niek Benedictus,
adviseur analyse & advies, CIZ

 • De rol van het CIZ bij Wet zorg en dwang
 • RM, IBS en besluit tot kort verblijf - wanneer vraagt u wat aan?
 • Wie mag de aanvraag doen?
 • Wat mag u van het CIZ verwachten? 

 12:15 - Vragen
Onder leiding van de dagvoorzitter met medewerking van de sprekers

 12:45 - Afsluiting plenaire ochtend
door dagvoorzitter Rembrandt Zuijderhoudt


 13:00 - Verzorgde lunch


Plenaire middagprogramma - Inzicht in Wet verplichte ggz


 13:45- Opening door dagvoorzitter
Rembrandt Zuijderhoudt
, gezondheidsjurist Zuijderhoudt Consultancy 

 14:00- Inleiding in Wet verplichte ggz
Rembrandt Zuijderhoudt, gezondheidsjurist

 • Wet Verplichte ggz in vogelvlucht
 • Wat betekent de wet voor de (zorg)praktijk?
 • Hoe hanteren we de wet zodat de patiënt zoveel mogelijk vrijheid en veiligheid geniet?   

 15:00- Koffie- en theepauze

 15:15- Dilemma's in de rechtbank
Astrid Weijnen, senior rechter rechtbank Gelderland

 • Wat de rol van de rechter in de nieuwe wetgeving?
 • Wat is uw rol voorafgaand en tijdens de mondelinge behandeling?
 • Wat is de impact van de mondelinge behandeling op de betrokkene?
 • Samenhang tussen Wet Zorg en dwang en Wet Verplichte ggz  - aan de slag met casuïstiek    

 16:00- Een reactie vanuit de praktijk
Chaim Huijser,
kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur Levvel

 • Wat is er veranderd aan de rolverdeling binnen uw organisatie?
 • De accommodatie – niet alleen binnen de muren van de instelling maar ook ambulant
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden bij ambulante verplichte ggz?    

 16:30 Forum / Casuïstiek bespreken
Onder leiding van de dagvoorzitter met medewerking van de sprekers 
   
 17:00- Afsluiting door de dagvoorzitter
-------------------------

Verdiepingssessies

Wzd

Speciaal voor de ouderen- en gehandicaptenzorg zijn er na de lunch,
van 14.00 - 16.00 uur, een drietal verdiepingssessies. U volgt eerst het plenaire ochtendprogramma en daarna kunt u kiezen uit één van onderstaande sessies:

A. Ethische dilemma’s bij onvrijwillige zorg - casuïstiek uit de ouderenzorg
Dorothea Touwen,
docent en onderzoeker Medische Ethiek, Leids Universitair Medisch Centrum

 • Hoe belangrijk is veiligheid?
 • Wie beslist over de bewegingsruimte en risico’s bij een dwalende cliënt?
 • Doet het ertoe wat iemand vroeger zelf vond?
 • Waarvoor ben je verantwoordelijk? Wanneer ben je aansprakelijk?
 • Kan technologie helpen?

B. Dilemma’s en casuïstiek – ouderenzorg
Robert Helle,
specialist ouderengeneeskunde / jurist, Helle – juridisch en medisch advies

 • Hoe verloopt het geven van verlof en ontslag?
 • Welke vormen van onvrijwillige zorg zijn er?
 • Hoe doorloop je het stappenplan van de Wzd bij bijzondere zorg?
 • Onverwacht thuis; Wzd of toch Wvggz?
 • Casuïstiek uit uw praktijk

C. Dilemma’s en casuïstiek - gehandicaptenzorg
Monica de Visser,
jurist gezondheidsrecht & ethiek. Eigenaar scholingsbureau Smaragd en senior jurist bestuursondersteuning bij ’s Heeren Loo

 • Wat is onvrijwillige zorg en ernstig nadeel?
 • Hoe (h)erken je verzet?
 • Hoe doorloop je het stappenplan Wet Zorg en dwang in de zorg praktijk?
 • Dilemma’s voor de zorgprofessional

Wvggz

Voor deelnemers uit de ggz is er de mogelijkheid om  van 10.45-12.45 uur, voorafgaand aan de lunch en het plenaire middagprogramma, een verdiepingssessie bij te wonen.

U kunt onderstaande sessie kiezen:
 

E. De wet Verplichte ggz in de psychiatrische praktijk
Chaim Huijser
, kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur Levvel

 • Introductie wet Verplichte ggz; wie heeft welke rol, taak en bevoegdheid?
 • Rollenspel – wie doet wat bij besluitvorming over onvrijwillige zorg
PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Cornelie Meerdink-van Uchelen
Cornelie Meerdink-van Uchelen
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl