Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Deze cursus heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

8-daagse opleiding Bopz-WZD-deskundige (gehandicaptenzorg)

Speciaal voor de gehandicaptenzorg

Startdatum vrijdag 15 maart 2019

Programma en data

De 8-daagse opleiding tot BOPZ-deskundige in de gehandicaptenzorg bestaat uit acht interactieve contactdagen van 10.00 tot 16.00 uur. 
Data: 15 maart - 29 maart - 12 april - 24 april (woensdag) - 17 mei - 29 mei (woensdag) - 14 juni - 28 juni

Onderstaand vindt u het programma per dag met de subthema's in hoofdlijnen. 

Dag 1
Inleiding Wet Zorg en Dwang (WZD)
Mr. Sofie Steen, advocaat gezondheidsrecht bij KBS Advocaten
Mr. dr. Brenda Frederiks, universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg

 • Introductie Wet zorg en dwang
 • Vertegenwoordiging van de cliënt
 • Rechtsbescherming van cliënten
 • Registratie en toezicht 

Dag 2
Omgaan met de samenloop van wetten – hoe blijft u neutraal?
Kees Blankman, bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen en rechter-plv

 • Jeugdwet, Wet Verplichte GGZ, WGBO en privacy wetgeving
 • Hoe gaat u om met de samenloop van wetten? Hoe weet u welke wet wanneer geldt?
 • Casuïstiek en praktijkvoorbeelden

Dag 3
Omgaan met onbegrepen gedrag en onvrijwillige zorg voorkomen
Gerben Bergsma, expert en adviseur in de gehandicaptenzorg, gespecialiseerd in gedrag en vrijheidsbeperking bij verstandelijk beperkten

 • Moeilijk gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Zoeken naar oorzaken - inzicht in factoren voor het ontstaan van probleemgedrag
 • Samenwerking met collega’s - groepsdynamica
 • Hoe kom je van isolatie naar vrijheid? Omgaan met dwang
 • Vrijheidsbeperking afbouwen en kiezen voor een andere aanpak
 • Wanneer kiezen voor veiligheid en wanneer voor vrijheid?
 • Worstelingen met familierelaties
 • Autonomie, wilsbekwaamheid, vertegenwoordiging, dwang en drang

Dag 4
Van geneesheer-directeur naar WZD-functionaris en van behandelaar naar zorgverantwoordelijke
Arjen Louisse, arts verstandelijk gehandicapten

 • Welke rollen en taken bestaan er in de WZD
 • Wat zijn de open eindjes in afwachting van de aanpassingswet en de toelichting daarop
 • Verantwoordelijkheid WZD-functionaris versus die van de geneesheer-directeur in de BOPZ - wat is anders?
 • Verantwoordelijkheden zorgverantwoordelijke versus die van de behandelaar in de wet BOPZ
 • Verantwoordelijkheid WZD-functionaris in relatie tot de bestuurder
 • Nieuwe rol CIZ belicht vanuit de WZD

 

Dag 5
Klachtencommissies
Mr. Monica de Visser, jurist gezondheidsrecht & ethiek. Eigenaar scholingsbureau Smaragd en senior jurist Bestuursondersteuning bij ’s Heeren Loo
Mr. dr. Brenda Frederiks, universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg

 • Hoe werkt de klachtencommissie?
 • Nut en noodzaak – wat staat er beschreven in de wet?
 • Hoe voorkomt u een klacht?
 • Omgaan met klachten binnen uw instelling
 • Hoe bereidt u zich voor?

Dag 6
Juridische zaken en tuchtzaken
Luuk Arends, advocaat Gezondheidsrecht Dirkzwager advocaten & notarissen, redactielid GGZ en recht en voorzitter werkgroep alternatieve regelgeving voor Wet bopz in psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg

 • Actuele trends in rechtspraak
 • Tuchtzaken vanuit rechter-optiek
 • Grondslagen schadevergoeding 
 • Soorten machtigingen
 • Verplichtingen zorgaanbieder 
 • Bespreken van jurisprudentie

Dag 7
Toezicht en handhaving – de Inspectie
Daniëlle Immers, beleidsmedewerker zorgbeleid, Expertisecentrum Advisium, ’s Heeren Loo Zorggroep
Marian de Jeu, BOPZ-arts en arts verstandelijk gehandicaptenzorg, ‘s Heeren Loo Zorggroep  

 • Het wettelijk kader – welke taken en bevoegdheden heeft de Inspectie bij de toepassing van onvrijwillige zorg?
 • Toetsingskader en kwaliteitscriteria Wet Zorg en dwang
 • Een inspectiebezoek voorbereiden
 • Praktijkvoorbeeld: wat als de Inspectie langs is geweest?
 • Een vernietigend rapport - en nu?
 • Tips voor een goede relatie met de Inspectie en de inspecteur

Dag 8
Terugkomdag  
Deskundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg en WZD-deskundig (naam volgt) 
Voorbeelden van thema’s :

 • De betekenis en impact van een opname met een RM voor cliënten en hun families
 • Regeling Rechterlijke Machtiging
 • Opstellen van een geneeskundige verklaring
 • Voorbereiden op een zitting - wat is belangrijk? 
 • Onder voorwaarden met verlof of ontslag - hoe werkt dat?
 • En andere thema’s, eventueel op verzoek
PDF agenda

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Greta van de Weerdhof
Greta van de Weerdhof
directeur
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl