Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Zoeken naar de wijsheid van de weerstand

In ons democratisch bestel geldt vaak het principe van ‘meeste stemmen gelden’. Maar is het geluid van de minderheid voldoende aan bod gekomen? Anders dreigt een onderstroom die traineert en cynisch afhaakt. Of – zoals in de zorg gebeurt – medewerkers die zich ziek melden. Uit protest, om gehoord te worden. Miranda Vanbrabant traint leidinggevenden, Deep Democracy is een van de tools die ze aanreikt. Deze methode gaat uit van ‘alle stemmen gelden’.

In de zorg werken autonome professionals, slimme mensen met een eigen deskundigheid. Ze zijn gemotiveerd om mensen te helpen en doen dat het liefst in goede harmonie. Ruzie gaan ze vaak maar liever uit de weg. Daar schuilt een gevaar in. Als besluiten genomen worden zonder de bezwaren van de minderheid echt naar boven te halen, bestaat de kans dat deze mensen zich niet gehoord en erkend voelen. Dat ze de hakken in het zand zetten en ‘ondergronds’ het besluit gaan boycotten.

Onderliggende emoties
‘Als mensen nee zeggen, moet je er als leidinggevende op bedacht zijn dat hier iets waardevols achter kan zitten’, zegt Miranda van Brabant die vanuit coachings- en trainingsbureau Reset Partner trainingen geeft voor Medilex. ‘We zoeken naar de wijsheid achter de weerstand. Bezwaren kunnen het hele team raken of een privéreden hebben, bijvoorbeeld omdat iemand door een besluit een half uur langer moet reizen. Op zich maakt de reden niet uit. Het is belangrijk tijdens het besluitvormingsproces ook bij tegenstanders onderliggende emoties naar boven te halen. Als je hier niets mee doet, gaan mensen de zaak boycotten. Dan gaan ze op de achtergrond de boel traineren of stemming maken tegen het besluit. Als je draagvlak wil voor je besluit, moet je alle meningen meenemen. Deep Democracy is een goede methode om structureel te luisteren naar de stem van de minderheid. Dit betekent overigens niet dat de minderheid altijd zijn zin moet krijgen. Nadrukkelijk niet!’

Deep Democracy in de praktijk
In de praktijk ziet de methode Deep Democracy er als volgt uit: eerst worden in de aanloop naar een besluit alle invalshoeken en alternatieven bekeken. Te snel consensus is niet altijd goed. Bezwaren moeten naar boven komen. Dan laat de leidinggevende de groep ‘openbaar’ stemmen, bijvoorbeeld door de hand op te steken. Twijfelaars zullen dan misschien wat onzeker de hand opsteken. Twijfelaars en tegenstemmers krijgt de mogelijkheid hun twijfel toe te lichten. De vraag is dan: wat maakt dat je twijfelt en wat heb je nodig om toch met het besluit in te stemmen. In deze fase wordt de wijsheid van de minderheid toegevoegd aan het voorgenomen besluit. Dan laat de leidinggevende opnieuw stemmen. Als het na drie rondjes niet lukt het gehele team mee te krijgen, zit het probleem dieper.

Onderstroom
Vanbrabant: ‘Dan ga je de onderstroom in. Dat kan emoties of knetterende ruzies oproepen. Daar moet je als leidinggevende niet bang voor zijn. Als je door de Deep Democracy-methode diagnosticeert dat er shit onder het tapijt zit, haal dan dat tapijt maar weg en maak de boel schoon, anders blijft het stinken. Je moet als leidinggevende wel vaardigheden hebben om dit goed te begeleiden. Je moet bijvoorbeeld wel neutraal kunnen blijven, anders heb je de poppen aan het dansen. Die vaardigheden kun je trainen.’

Manier van kijken
‘Soms moet je door ruzie heen om bij vrede te komen’, vervolgt Vanbrabant. ‘De intentie moet zijn: wat zegt die ander? Het is een manier van kijken naar mensen. Niet polariseren, maar diversiteit van mensen en meningen als een kracht zien. Het zou in het DNA van iedere leidinggevende moeten zitten.’

Ben Tekstschrijver
www.bentekstschrijver.nl

 

Miranda Vanbrabant
Miranda Vanbrabant verzorgt vanuit coachings- en trainingsbureau Reset Partner drie cursussen voor Medilex. Zo helpt ze leidinggevenden om hun leidersrol goed te kunnen vervullen. Deep Democracy is een van de methodieken die ze leert toe te passen. In overleg kijkt ze wat het beste past. Voor Medilex verzorgt ze de volgende drie cursussen: Intercollegiaal coachen, Coachend leidinggeven en het Coachen voor zelfsturende teams. Ook is zij spreker en dagvoorzitter op het congres Coachend leidinggeven in de zorg.