Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

"Als je met mensen te maken hebt is communicatie belangrijk"

Samen met Antoinette van der Spiegel richtte Patricia Ohlsen in 2007 een kleinschalig coachings- en trainingsbureau op. Het was in het begin nog even zoeken naar een goede naam, zeker omdat het een bedrijf van twee personen was. Uiteindelijk hadden ze hun voornamen samengevoegd, Patan. ‘Ik heb toen Patan ingetoetst op google en het bleek een koningsstad te zijn in Nepal. Toen dachten we ‘Dit is het!’'. In de koningsstad wonen bevolkingsgroepen in de bergen. Het zijn trotse, vakkundige en creatieve mensen. ‘Dat is ook wat ik met Patan wil bewerkstelligen. Mensen moeten zich beter en mooier gaan voelen. Dat voel ik ook erg terug in de naam.’ Inmiddels is Patricia in 2013 alleen verder gegaan met het bedrijf en helpt zij dagelijks mensen om creatiever met hun problemen om te gaan.

Door: Stephanie van Baggem

Patricia Ohlsen is afgestudeerd als pedagoog bij de Rijksuniversiteit Leiden. In 2007 heeft ze een opleiding tot beroepscoach afgerond.  Ze is gespecialiseerd in het trainen en begeleiden van teams en individuen die te maken hebben gehad met kindermishandeling en huiselijk geweld. Naast de (communicatie)trainingen die ze op dit gebied verzorgt, kunnen mensen ook voor andere coachvragen bij haar terecht.

Tijdens het voeren van coachgesprekken is het belangrijk om eerst de coachvraag te achterhalen. Op die manier kan je ook achter de belemmerende overtuigingen van iemand komen. ‘Om achter die overtuigingen te kunnen komen stel ik soms de wonder-vraag. Hoe zou zijn situatie zijn als een wonder zou hebben plaatst gevonden en het probleem dat hij nu heeft zou zijn opgelost. Ik vraag ze wat er dan anders is. De kracht van de vraag is dat je de aandacht van de cliënt heel snel verschuift van het probleem naar de gewenste toekomst. Het antwoord op die vraag biedt je de mogelijkheid om door te vragen welke belemmeringen er overwonnen dienen te worden om tot deze situatie te komen’. Op deze manier worden er ook doelstellingen geformuleerd waar de cliënt aan wil werken. ‘Een overtuiging kan mensen in het verleden ook geholpen hebben. Doordat de situatie veranderd is, kan het echter een belemmering zijn geworden.’ Tijdens haar gesprekken probeert Patricia deze belemmeringen naar boven te krijgen en mensen te laten inzien dat er ook anders naar gekeken kan worden. Als iemand de belangrijkste belemmerende patronen herkent, kan die persoon de belemmering omzetten naar iets positiefs. Neem bijvoorbeeld het perfectionisme. ‘Iemand die daar anders naar kan kijken zal kunnen zeggen dat hij of zij trots is op zijn werk en daarom streeft naar kwaliteit.’ Door mensen op deze manier te anders te laten kijken naar hun ‘belemmering’ worden ze in staat gesteld om op andere momenten beter in hun kracht te gaan staan. ‘Samen proberen we de gedachte bij het gevoel te achterhalen om de negatieve patronen te doorbreken.’

Communicatie

Communicatie is hierbij een sleutelwoord in het werk van Patricia. ‘De woorden die je gebruikt zijn belangrijk, je zet de toon met communicatie, ook non-verbaal.’ Wat vooral naar voren komt in het werk van Patricia is het benoemen van wat ze ziet. ‘Als je niet ingaat op wat je ziet bij de persoon tegenover je kan die persoon dichtklappen.’ Juist door te benoemen wat ze ziet en dit ook te checken worden mensen gerustgesteld. Het is een manier van uitlokken waarmee je goed kunt reflecteren. ‘Samen probeer je de ander te helpen.’ Mensen kunnen de gesprekken als lastig ervaren waardoor er weerstand kan komen. ‘Als je dan niet weet hoe je goed moet reageren, kan je hele behandeling of gesprek mislukken.’ Patricia kijkt bij deze gesprekken ook naar de werking van de hersenen en wil mensen hiervan bewust maken.

Naast het coachen van teams en individuen biedt Patricia mensen ook loopbaancoaching aan. ‘Tijdens dat soort trajecten kijken we naar wat iemand wel leuk vindt in het werk en waar de kwaliteiten en vaardigheden liggen.’ Zo was er een keer iemand die van baan wilde wisselen en bij Patricia uitkwam voor coaching. ‘Uit de gesprekken bleek dat deze man zijn werk eigenlijk nog wel heel erg leuk vond, maar verantwoordelijkheid miste. Aan het eind van het traject had hij voldoende vertrouwen om naar zijn leidinggevende  te gaan en heeft eigen projecten toegewezen gekregen.’ Dat mensen soms wel besluiten om voor ander werk te gaan komt ook weleens voor. ‘Vroeg of laat kiezen deze mensen er toch vaak voor om hun gevoel te volgen. Zo’n beslissing wordt niet van het ene op het andere moment genomen.’ Tijdens het voeren van gesprekken blijkt dan ook vaak dat er een diepere laag achter de aanvraag zit. ‘Je krijgt een kijkje in iemands leven en dat is wel heel bijzonder. Je ziet mensen groeien en bloeien. Dat is het leuke van mijn werk.’