Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Spreker in de spotlight

Yvonne de Jong is expert familieparticipatie bij Vilans, landelijk kenniscentrum voor de langdurende zorg, en zij spreekt op congressen als Familieparticipatie in de ouderenzorg. “Wat mij raakte is het verhaal van een vrouw die haar jong dementerende man van vijftig dagelijks bezoekt en verzorgt. Deze mantelzorger, andere familieleden en vrienden wil ik welkom laten voelen in het verpleeghuis van hun naaste. Dat is echt mijn uitdaging.”

Waarom koos u voor uw vak?
“Inmiddels werk ik twintig jaar bij Vilans (voorheen NIZW) en ruim tien jaar houd ik mij bezig met het thema familieparticipatie. De laatste jaren krijgt het veel aandacht maar organisaties blijven zoekende in de uitwerking. Want het vraagt om een cultuuromslag! Omdat het werkveld én Vilans altijd in beweging zijn, heb ik nog steeds veel plezier in mijn werk. Dankzij prof. dr. Mia Duijnstee, destijds de autoriteit op het gebied van mantelzorg, heb ik veel geleerd over het thema.”

Wie is uw inspiratiebron?
“Mijn familie, zowel de Indische als de Drentse kant. De normen en waarden die ik mee kreeg: dáár gaat het over. Als een-na-laatste van 10 weet ik hoe het is om ieder een eigen taak en rol te hebben. Toen ik puber was raakte mijn moeder verlamd en deden wij gewoon wat we moesten doen. De term jonge mantelzorger kwam pas later. Mijn intrinsieke motivatie om handreikingen en tips te geven aan organisaties om met familieparticipatie aan de slag te gaan, is erg groot.”

Waar denkt u liever niet meer aan terug?
“Ik beschouw mijn collega’s als een ‘werkfamilie’ en in de afgelopen twintig jaar heb ik veel veranderingen meegemaakt en wel eens afscheid moeten nemen van collega’s die ik al jaren kende. Dat vond ik zware momenten – de goede samenwerking en de gezamenlijke passie voor het thema koester ik.”

Wat is uw belangrijkste prestatie?
“Het theaterstuk Familiefabels. In deze interactieve voorstelling gaan medewerkers en familie de dialoog aan over de verkeerde beelden die er bestaan over de betrokkenheid van familie. Ik kruip in de huid van familietypetjes en brengt de misverstanden tot leven. Een ludieke voorstelling waarin we ook tips geven om aan de slag te gaan met familieparticipatie. Infotainment ten top!”

Hoe gaat u om met tegenslagen in het werk?
“Ik kijk graag vooruit en niet achteruit. Tegenwoordig kan ik gebeurtenissen beter later bezinken en relativeren. Hierdoor koester ik meer van wat was en wat er is opgebouwd. Ik vind het belangrijk om de positieve energie op te zoeken.”

Wat vindt u het leukst aan uw werk?
“Het feit dat ik bij en in het werkveld zit vind ik erg leuk en waardevol. Ik vind het belangrijk om begrip te hebben naar de zorgmedewerker toe en om te kijken hoe familieparticipatie nu echt een plek kan krijgen in de organisatie. Wat mij raakte is het verhaal van een vrouw die haar jong dementerende man van vijftig dagelijks bezoekt en verzorgt. Deze mantelzorger, andere familieleden en vrienden wil ik welkom laten voelen in het verpleeghuis van hun naaste. Dat is echt mijn uitdaging. Dit vraagt om een cultuuromslag aan de kant van de zorg en aan de kant van familie. Familieparticipatie stopt niet bij één gesprekje maar heeft duurzaam aandacht nodig. Dat heeft effect op zowel cultuur als structuur binnen een organisatie. ”

Welke uitdagingen wilt u aangaan?
“Naast een actueel mantelzorgbeleid en het inrichten van de organisatie is het belangrijk dat zorgmedewerkers handreikingen krijgen om het gesprek aan te gaan met mantelzorgers en andere familieleden over de wederzijdse verwachtingen. Het begint bij contact maken. In de COUP-training voor zorgmedewerkers die ik geef, gaat het over Contact maken, Ondersteunen, Uitnodigen en Participeren. Als dochter van een beroepsmilitair ga ik een COUP plegen in de zorg!”

Wilt u zelf in gesprek met Yvonne de Jong? Dit kan via de site van Vilans.