Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Accreditatie ABAN

De hieronder vermelde Wetenschappelijke Verenigingen zijn aangesloten bij het ABAN
(Accreditatie Bureau voor Algemene Nascholing)

 

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
 • Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
 • Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)
 • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
 • Forensisch Medisch Genootschap (FMG)
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse vereniging artsen IZB (NVIB)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 • Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
 • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
 • Profielregister Artsen Beleid & Advies (NVAG en VAGZ)
 • Vereniging voor KNO en heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO Vereniging)
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
 • Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VwAwT)
 • Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (VIA)
 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)
 • Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
 • Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG)
 • Zenuw- en zielsziekten