Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Privacy

Medilex BV

Medilex BV, gevestigd aan Bascule 5, 3981 PH Bunnik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.medilex.nl
Bascule 5
3981 PH Bunnik
030-6933887

Persoonsgegevens die wij verwerken
Medilex BV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt of omdat wij deze gegevens hebben verkregen van een derde partij waaraan je toestemming hebt verleent deze te delen.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Organisatie/instellingsnaam
- Functie
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Medilex BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het bevestigen van jouw optie of inschrijving
- Het kunnen aanmaken van een bij jouw inschrijving behorende factuur
- Het kunnen verzenden van informatie betrekking hebbend op deelname aan een van onze congres- of opleidingsdagen
- Het afhandelen van de betaling
- Het kunnen toesturen van een evaluatiemogelijkheid en downloadmogelijkheid van het naslagwerk
- Het kunnen samenstellen van de deelnemerslijst tbv de bijeenkomst
- Het kunnen toesturen van een op naam gesteld certificaat al dan niet voorzien van accreditatiepunten
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie over toekomstige congres- of opleidingsdagen.
-  Contact op te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Te informeren over wijzigingen van onze diensten
- De mogelijkheid te bieden een profiel aan te maken
- Medilex BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het verwerken van de gegevens gebeurd op basis van een of meerdere van de onderstaande grondslagen:

-Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
- Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
- Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Medilex rust.

Delen van persoonsgegevens met derden
Medilex BV verkoopt jouw gegevens NIET aan derden. Daarnaast verstrekt Medilex jouw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Medilex BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@medilex.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Medilex BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Medilex BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Medilex BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, ofwel Medilex wettelijk verplicht is met het oog op belastingwetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Medilex BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Medilex gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties van onze nascholingsdagen kunnen aanbieden. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben we je geinformeerd over deze cookies en hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
Daarnaast worden er geanonimiseerd gegevens opgeslagen met betrekking tot jouw websitebezoek, zodat wij onze website kunnen verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Medilex BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@medilex.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien je alleen een wijziging wilt doorgeven mbt tot ontvangst van informatie over nieuwe congresdagen en/of opleidingen kun je dat voor postzendingen doorgeven via afmelden postzendingen en voor afmelden voor e-mail via afmelden emailings.

Medilex BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Medilex BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@medilex.nl