Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

  1. Harry Stikkelbroeck
  2.  

     

Harry Stikkelbroeck is voorzitter van het Adviescollege Verloftoetsing TBS. Voorheen was hij werkzaam als senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden; als Officier van Justitie, strafrechter in eerste aanleg en als advocaat. Hij is al sinds 1996 als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie. Ook is hij docent bij de Beroepsopleiding Advocaten en treedt hij als gastdocent op bij onder meer NIFP en NFI. Hij is in velerlei maatschappelijke functies werkzaam geweest op het gebied van onderwijs, sociale dienstverlening, rechtshulp, penitentiaire inrichtingen, jeugdzorg, jeugdreclassering, Pro Justitia rapportages.

Een belangrijk aandachtsgebied van Harry Stikkelbroeck is de werkrelatie tussen magistraten en deskundigen en het waarderen van (forensisch) bewijs in de strafrechtelijke waarheidsvinding en de rol die forensisch bewijs speelt in het oordeel van de rechter.


Congressen