Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Vroeg pASSende zorg

Investering op maat bij de eerste signalen van autisme

Dinsdag 29 maart 2022

Programma

 09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Iris Servatius-Oosterling, 
GZ psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

 09:45 - Dilemma's en keuzes bij vroegsignalering van ontwikkelingsstoornissen
Iris Servatius-Oosterling, GZ psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

 • Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op dilemma’s waar professionals in de praktijk voor staan als het gaat om vroegsignalering van ontwikkelingsstoornissen
 • Hoe verhoudt dit zich tot wat ouders ervaren?
 • Dilemma's die spelen bij vroegsignalering in de praktijk: hoe ga je er mee om en wat heb je nodig om de juiste keuzes te maken?

 10:30 - Een brede blik op ontwikkeling
Claudine Dietz, Klinisch psycholoog verbonden aan Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en gepromoveerd op vroege screening van autisme

 • Een toelichting op het DC:0-5 model om het functioneren op diverse domeinen in kaart te brengen
 • Met behulp van 3 casussen toegelicht: dezelfde stoornis ASS, maar een verschillend profiel
 • Hoe kom je van een diagnostisch profiel tot een behandelplan?

 11:15 - Koffie- en theepauze

 11:30 - (vormen van) behandeling
Hetty Joustra, 
GZ psycholoog/cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCT, werkzaam vanuit haar eigen praktijk 'PRT Centrum'

 • Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op effectieve behandelingen voor het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met autisme waarbij er o.a. gebruik gemaakt wordt van:
  A. Technieken om de sociale interactie tussen ouder en kind te optimaliseren
  B. Technieken vanuit de toegepaste gedragstherapie waarbij vaardigheden worden aangeleerd

 12:15 - Afsluiting plenaire ochtend
Iris Servatius-Oosterling, GZ psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

 12:30 - Lunchpauze

 Verdiepende en praktische deelsessies 13:30 - 16:15 uur
In de middag zal de groep in tweeën worden verdeeld. Beide groepen doen zowel sessie A als B (kiezen voor een deelsessie is dus niet nodig).
Een switch (en koffie- en theepauze) vindt plaats tussen 14.45-15.00 uur. 

A - Vroegsignalering/vroegherkenning
Mieke van Andel, Jeugdarts verbonden aan Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie
Mirjam Pijl, Orthopedagoog en senior onderzoeker verbonden aan Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie
 
 • Vroege signalen van baby tot peuter tot kleuter
 • De Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijn vroegherkenning autisme
 • Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt stil gestaan bij de toepassing van de richtlijn en uitdagingen die professionals op de werkvloer tegenkomen
B - Behandeling en interventies
Claudine Dietz, Klinisch psycholoog verbonden aan Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en gepromoveerd op vroege screening van autisme
Hetty Joustra, GZ psycholoog/cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCT, werkzaam vanuit haar eigen praktijk 'PRT Centrum'
 • Overzicht van gebieden waarop interventie zich kan richten
 • Vroeg interventie met BEER
 • Aan de hand van casuïstiek worden technieken om contact, communicatie en spel te stimuleren geïllustreerd

 16.15 - Plenaire afsluiting van de dag door de dagvoorzitter

 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eva Komen
Eva Komen
junior congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl