Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Cursus | Gesprekstechnieken bij onverklaarde klachten

Middagcursus

Middagcursus 13.30 - 17.30 | Dinsdag 15 september

Programma

De cursus is van 13.30 tot 17.30 in Utrecht.

Docent: Netty Versloot,
psycholoog en oprichter RugAdviesCentra (nu Winnock)

De cursus gesprekstechnieken bij SOLK bestaat uit onderstaande delen:

Deel 1. Inhoud versus proces
In het contact met de patiënt zijn artsen en therapeuten gericht op het oplossen van het probleem van de patiënt. Geen wonder dat zij soms te snel bezig zijn met de inhoud. De patiënt is dan vaak nog bezig met vragen als wat gaat er gebeuren, wat is er aan de hand en kan ik straks nog werken. Dus meer met het proces van de behandeling.

Of de inhoud van uw boodschap ook binnen komt, wordt in sterke mate bepaald door uw manier van uitdrukken. Verbale en vooral non-verbale aspecten zijn daarbij van belang. Mensen denken in patronen. Die patronen kunt u herkennen. Als u inzicht hebt in de manier van denken van de patiënt en uw gesprek daarop afstemt, zult u succes hebben met uw behandeling in minder tijd en met meer plezier. Met dat inzicht kunt u motiveren en overtuigen op een dieper niveau.

Deel 2. Motivatie fasen van de patiënt
Veel patiënten met chronische klachten zonder duidelijk lichamelijke pathologie (SOLK) zijn niet in staat hun gedrag te veranderen. Velen blijven de verantwoordelijkheid voor hun ‘genezing’ bij de behandelaar leggen. Zij voelen zich geen probleemhouder: het overkomt hen. Vanuit die gedachte is het uiteraard erg moeilijk te veranderen.

Veranderen is een proces dat verloopt in fasen van ontkennen naar actief aan de slag gaan. In dit deel bespreken we de kenmerken van iedere fase en geven we u handvatten om de patiënt in de eerste en moeilijkste fase effectief te benaderen (motivational enhancement therapy).

Deel 3. Motivational interviewing
In dit deel bespreken we een communicatie methode die in 1983 is ontwikkeld voor de behandeling van alcohol verslaafden door twee klinisch psychologen: Prof. William R Miller, Ph.D. en Prof. Stephen Rollnick, Ph.D. Deze methode heeft tot doel de intrinsieke motivatie van de patiënt te stimuleren. Inmiddels is aangetoond dat deze methode ook zeer effectief is bij de behandeling van onder andere mensen met chronische pijnklachten.

Hoe:
Eerst kennismaking met de theorie. Vervolgens praktisch oefenen waarbij u uitgenodigd wordt een casus uit uw praktijk in te brengen.

P.S. Op dinsdag 10 novemberkunt u ook deelnemen aan de studiedag 'Het onverklaarde verklaard' over constructief omgaan met patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten.

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Uit dienst
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl