Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Comorbiditeit bij autisme

Passende zorg voor kinderen en jongeren

Woensdag 16 januari 2019

Programma

09:00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:30
Opening door de dagvoorzitter
Robert Didden, GZ-psycholoog Trajectum en bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek Radboud Universiteit Nijmegen

09:45
Autisme en angst
Caroline Schuurman, zelfstandig GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt

 • Een angststoornis en autisme - verschillen en overeenkomsten
 • Hoe achterhaalt u of angst voortkomt uit het autisme of uit een angststoornis?
 • Praktische handvatten voor de behandeling
 • Hoe kan een reguliere behandeling van een angststoornis worden aangepast aan een kind of jongere met autisme?

10:45
Koffie- en theepauze
 
11:00

Autisme en seksualiteit
Robert Emmen, GZ-psycholoog en seksuoloog

 • Hoe ziet de seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren met autisme eruit?
 • Hoe maakt u seksualiteit en relaties bespreekbaar?
 • Begeleiding bij seksuele problemen
 • Bespreking casuïstiek

11:45
Autisme en ADHD
Gigi van de Loo-Neus, kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelzaken zorglijn ASS en ADHD Karakter

 • ADHD en autisme – verschillen en overeenkomsten
 • Hoe herkent u ADHD bij een kind of jongere met autisme? En hoe herkent u autisme bij een kind of jongere met ADHD?
 • Tegen welke problemen lopen kinderen en jongeren met autisme en ADHD vaak aan?
 • Bij welke begeleiding zijn kinderen en jongeren met autisme en ADHD gebaat?
 • Wat betekent de combinatie van diagnoses voor de medicamenteuze behandeling?

12:30
Verzorgde lunch

13:30
Autisme en slaapproblemen
Myrthe Boss, neuroloog Ziekenhuis Gelderse Vallei
Linda Royackers, slaapoefentherapeut, oefentherapeut Cesar en kinderoefentherapeut Statera in beweging

 • Hoe komt het dat kinderen en jongeren met autisme vaak slecht slapen?
 • Wat is een goede slaaphygiëne?
 • Waar kan een gedragsmatige aanpak van slaapproblemen bij autisme uit bestaan?
 • Wat is de biologische klok en wat is melatonine?
 • Hoe herkent u een biologische klok stoornis?
 • Wanneer is het zinvol om melatonine toe te dienen en wat zijn de aandachtspunten?

14:45
Koffie- en theepauze

15:00
Autisme binnen het gezin
Ilse van Zon, GZ-psycholoog en systeemtherapeut Dr. Leo Kannerhuis en ZONpraktijk
Rob Herstel, psychomotorisch therapeut dr. Leo Kannerhuis en ZONpraktijk

 • Wat is de invloed van autisme op het gezin en wat is de invloed van gezinsinteracties op autisme?
 • Probleemonderhoudende patronen bij gezinnen met autisme
 • Werken met hechtings- en emotiegerichte therapiemodellen in de behandeling van deze gezinnen

16:00
Afsluiting door de dagvoorzitter

PDF agenda

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Anouk Marissen
Anouk Marissen
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl