Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

De ervaringsdeskundige als professional

Positionering, ontwikkeling en implementatie

Dinsdag 13 december 2016

Programma

09:00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:30
Opening door dagvoorzitter
Philippe Delespaul
, bijzonder hoogleraar Zorginnovatie Universiteit Maastricht, programmaleider Integrale Zorg Mondriaan, klinisch psycholoog en supervisor VGCt
    
09:45    
Ervaringsdeskundigheid – een diversiteit aan rollen
Marianne van Bakel, projectleider HEE – ReïntegratieTrimbos Instituut en ervaringsdeskundige
Alie Weerman, hogeschoolhoofddocent ggz-agoog en ervaringsdeskundigheid Windesheim Zwolle

  • Hoe professionaliseert de ervaringsdeskundige zich – welke stappen zijn gezet? 
  • De professional met ervaringsdeskundigheid– een nieuwe ontwikkeling? 
  • Hoe verhouden de ervaringsdeskundige als professional en de professional met ervaringsdeskundigheid zich tot elkaar?  

10:30    
Vragenkwartiertje
    
10:45    
Best practice – implementeren en borgen van ervaringsdeskundigheid
Rob Lammers, beleidsmedewerker en ambassadeur GGzE
Matty Timmermans, kwaliteitscoördinator forensische zorg Woenselse Poort

  • Van geen ervaringsdeskundigen tot 80 ervaringsdeskundigen in de praktijk
  • Hoe komt ervaringsdeskundigheid naast andere disciplines optimaal tot zijn recht?
  • Op welke wijze wordt de kwaliteit van ervaringsdeskundigheid geborgd in een organisatie?

11:30    
Koffie- en theepauze
    
11:45    
Column 
Maurice Wasserman, HEE-docent, medewerker Herstel en Ervaringsdeskundigheid Levantogroep en auteur boek Boodschappen van Hoop
    
12:00    
Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein
Sonja Visser, oprichter Stichting Zelfregiecentra Nederland

  • Waarom is ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein belangrijk? 
  • Welke rol spelen zelfregiecentra in het sociaal domein? 
  • Het participatiepalet – wat houdt het in en op welke wijze kan ervaringsdeskundigheid een uitkomst bieden?

12:45
Vragen en dialoog
Onder leiding van de dagvoorzitter en met medewerking van de sprekers. Stuur casuïstiek en/of stuur uw vragen in via
info@medilex.nl.

13:00
Lunch

14:00 - 16:00 
Themasessies
U kiest uit een van de drie themasessies. De sessies worden onderbroken door een koffie- en theepauze. Breng uw vragen en casuistiek op voorhand in via info@medilex.nl!

Themasessie A - Ervaringsdeskundigheid en interculturaliteit
Ahmet Turkmen, HEE-docent Trimbos Instituut, coach ervaringsdeskundige Tactus verslavingszorg en zzp'er Herstelkompas
Dilek Sahin, studieloopbaanbegeleider Leergang ervaringsdeskundigheid Oost-Nederland (LEON) en ervaringsdeskundige

Cultuur en religie zijn belangrijke aspecten in het vinden van de juiste bejegening van uw cliënt. Welke stigma’s spelen bij u een rol in de benadering en behandeling van uw cliënt? Cultuursensitieve zorg vereist specifieke vaardigheden en ervaringsdeskundigheid kan hierbij een uitkomst bieden. Tijdens deze sessie brengt u uw professionaliteit op het gebied van interculturaliteit naar een hoger plan dankzij de interactieve insteek. Vergroot uw interculturele competenties in samenspel met ervaringsdeskundigheid!

Themasessie B - Ervaringsdeskundigheid en familie

Tiny van Hees, supervisor en sociaal psychiatrisch verpleegkundige Indigo

Tom Rusting, familie-ervaringsdeskundige Altrecht

Wat is effectief bij het ondersteunen, adviseren en informeren van families van psychiatrische patiënten door familie-ervaringsdeskundigen? Wat moet iemand met familie-ervaring leren voordat hij/zij die ervaring kan inzetten om andere families te motiveren, te informeren en te ondersteunen? Hoe moeten familie-ervaringsdeskundigen worden getraind en begeleid om dit werk te doen? En kunnen familie-ervaringsdeskundigen meerwaarde hebben in uw praktijk?

Themasessie C - Ervaringsdeskundigheid in beroepentabel
Dienke Boertien, projectmanager Kenniscentrum Phrenos en een professional uit de praktijk

Ervaringsdeskundigheid ontwikkelt zich steeds meer tot een eigenstandig beroep. Hoe krijgt het beroep vorm in harmonie met bestaande functies? Wat wijst onderzoek uit en wat betekent het voor u in de praktijk? Hoe werken professionals en ervaringsdeskundigen samen en hoe versterken zij elkaar in hun werkzaamheden? Sla een brug tussen het kennisdomein van de ervaringsdeskundige professional, de professional en de wetenschap en neem actief deel aan deze sessie!

    

PDF programma

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
uit dienst 2023
uit dienst 2023
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl