Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Familieparticipatie in de ouderenzorg

Samenwerken en communiceren met de familie

Woensdag 20 maart 2019

Programma

9.00 uur
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

9.30 uur
Opening door de dagvoorzitter 
Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Solis

 • Wat zijn de belangrijkste redenen voor familieparticipatie?
 • Nieuwe ontwikkelingen - het uitgangspunt van de overheid

09.45 uur
Aan de slag met de familie 
Yvonne de Jong, expert familieparticipatie Vilans 

 • Welke informatie en communicatie wenst de familie? 
 • Wat zijn de verschillende rollen van familieleden?
 • Hoe komt u tot goede afspraken over de zorg?
 • Hoe kunt u het contact met de familie verbeteren om tot goede afspraken te komen?
 • Familieparticipatie 2.0 – hoe bereikt en betrekt u familie online?

10.30 uur
Koffie - en theepauze

10:45
Werken in de driehoek - een last of een kans?
Chiel Egberts, orthopedagoog en trainer Drienamiek

 • Wat houdt driehoekskunde in en hoe past u het toe in uw instelling?
 • Hoe kunt u de verbinding aangaan met zowel uw cliënt als zijn familie?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de cliënt regiehouder is en blijft?

11.45 uur
Wettelijke kaders - verantwoord samenwerken
Robert Helle
, specialist ouderengeneeskunde ViVa! Zorggroep en jurist Helle - juridisch en medisch advies

 • Met welke mantelzorger bespreekt u de zorg van uw cliënt? De privacywet en de WGBO
 • Wat is de rechtspositie van de mantelzorger? Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid?
 • Welke (technische) handelingen mag een mantelzorger verrichten in de zorg?
 • Casuïstiek - dilemma's vanuit juridisch perspectief bekeken en besproken

12:30
Aan de slag met familieparticipatie

Carien van Ree, coach, trainer, trainingsacteur Zelfsprekend en Cora Pol, coach, trainer, ADR-mediator hartfeelings
Zij vormen samen theatergroep Tafereel

Carien en Cora nemen u in een aantal korte scènes mee naar de dagelijkse praktijk van het verpleeghuis en andere woonvormen voor ouderen. Cliënten, familie en zorgprofessionals komen aan bod. Elk met hun eigen behoeften en belangen, die meer dan eens botsen met die van de andere partijen. Met input van de deelnemers wordt er gekeken hoe de familieparticipatie anders vormgegeven kan worden. 

13:00 uur
Lunch

14:00 uur
Als een conflict in de weg staat
Huub Buijssen, psychogerontoloog, gz-psycholoog, klinisch psycholoog en trainer Buijssen Training en Educatie

 • Hoe gaat u om met kritiek en klachten van de familie?
 • Welke strategieën werken wel en welke niet? Voorbeelden uit de praktijk 
 • De ene familie is de andere niet - hoe een typologie of indeling van verschillende soorten familie kan helpen om kritiek te voorkomen

14.45
Koffie - en theepauze

15:00
Van informeel contact naar partnerschap - hoe doet u dat?
Carien van Ree, coach, trainer Zelfsprekend en Cora Pol, coach, trainer, ADR-mediator hartfeelings
Zij vormen samen theatergroep Tafereel

Het samenspel tussen professionals, de familie en de cliënt is van essentiële waarde. Het nastreven van een evenwichtige samenwerking is soms een uitdaging vanwege communicatie die niet altijd soepel verloopt. Wat is uw rol in deze wisselwerking? Weet u de juiste afstemming te vinden tussen de mantelzorger, de cliënt, uzelf en uw team? En hoe signaleert u tijdens moeilijke situaties waar uw reactie vandaan komt? Deze bijdrage geeft u inzicht in theorie die schuilgaat achter het succes van familieparticipatie. 

16.00 uur
Einde programma

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eline Maree
Eline Maree
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl