Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Gedragsstoornissen bij jongeren

Signaleren, bejegenen en aanpakken

Woensdag 10 mei 2017

Programma

9:15
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

9:45
Opening door dagvoorzitter
Maartje Raaijmakers, GZ-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog Pro Persona en hoofdopleider Incredible Years Nederland

10:00
Inleiding – gedragsstoornissen vanuit theorie & praktijk
Sascha Peter Ripken, GZ-psycholoog forensische polikliniek de Bascule en Stedelijk MBO-team OKT Amsterdam

 • Van gedragsproblemen naar gedragsstoornissen
 • Ontwikkeling van ODD/CD en beschermende- en risicofactoren
 • ADHD, middelenmisbruik en andere (complicerende) problematiek
 • Welke rol speelt de omgeving bij gedragsstoornissen?
 • Signaleren en vroegtijdig ingrijpen
 • Wat werkt (niet) bij gedragsstoornissen?

11:00
Koffie- en theepauze

11:15
Praktische aanpak van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
Peter Mol, directeur en orthopedagoog Gedragpunt

 • Praktische aanpak van ODD, CD en AD(H)D
 • De zin en onzin van medicijnen, diëten en therapieën
 • Proactief en reactief handelen

12:15
Ouders in beeld
Saskia Boterenbrood,
ouderschapscoach in een eigen praktijk en cursusleider ouderschapskunde

 • Welke omgevingsfactoren ondersteunen de ontwikkeling van jongeren met een gedragsstoornis?
 • Welke factoren ondersteunen of compliceren de rol van de ouder?
 • Wat heeft de ouder van u nodig om zich constructief op te stellen?

13:00
Afsluiting van het ochtendprogramma door de dagvoorzitter met aansluitend lunch


Verdiepingsessies van 14.00 tot 16.00 uur
In de middag kunt u één verdiepingssessie naar keuze volgen.

A. Gedragsstoornissen en agressie
Geerard Baart, trainer Kudding & Partners, in samenwerking met een trainingsacteur

Vechten, schelden en ruzie zoeken… jongeren met een gedragsstoornis vertonen vaak agressief gedrag. Hoe kunt u agressief gedrag de-escaleren? Hoe hanteert u eigen spanning bij agressief gedrag? En welke verschillen in oorzaak en aanpak zijn er tussen proactieve en reactieve agressie? Met behulp van praktijksimulaties wordt u uitgenodigd om te ervaren welke benadering effectief is in het omgaan met agressieve jongeren.

B. Gedragsstoornissen en problematisch middelengebruik
Jannet de Jonge, GZ-psycholoog Dimence en associate lector verslavingszorg Windesheim
Gedragsstoornissen zijn een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van problematisch middelengebruik. Vaak komen beide samen voor en is een geïntegreerde benadering noodzakelijk. Welke signalen wijzen op problematisch middelengebruik? Waar kunnen jongeren met een gedragsstoornis én een verslaving terecht voor behandeling? En hoe motiveert u een jongere (en zijn ouders) om in behandeling te gaan? Leer aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden hoe u comorbide problematiek signaleert, bespreekbaar maakt en aanpakt.

C. Verbinden en motiveren van jongeren die niet willen
Sascha Peter Ripken, GZ-psycholoog forensische polikliniek de Bascule en Stedelijk MBO-team OKT Amsterdam
Jongeren met een gedragsstoornis staan vaak niet open voor begeleiding. Hoe gaat u effectief in gesprek met een jongere die gestuurd is om in gesprek te gaan, alleen problemen bij anderen ziet en geen schuldgevoel heeft? Vanuit een theoretische basis gekoppeld aan praktijkervaringen krijgt u tijdens deze verdiepingssessie handvatten aangereikt voor gespreksvoering met moeilijke jongeren (en/of hun ouders). U wordt door middel van rollenspel uitgedaagd anders na te denken over uw eigen rol, taalgebruik en ideeën over de cliënt.

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Annette de Wolff
Annette de Wolff
uit dienst sinds augustus 2018
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl