Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren

Oorzaak en behandeling

Dinsdag 15 december (verplaatst van dinsdag 12 mei)

Volledig online via livestream te volgen!

Sprekers

Over mij

Universitair docent en senior onderzoeker Klinische- en gezondheidspsychologie

Over mij

mw. prof. dr. Caroline Braet is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Zij is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie waar ze vakgroepvoorzitter is.

Naast onderwijsopdrachten op het gebied van de ontwikkelingspsychopathologie doet zij in het bijzonder onderzoek naar het ontstaan en de instandhouding van psychopathologie bij kinderen, alsook de assessment en de behandeling ervan. Momenteel leidt zij projecten op het vlak van eetgedrag, obesitas & eetstoornissen, hechting, en depressie bij kinderen. Een centraal nieuwe focus in al deze projecten is de rol van Emotieregulatie. Ze is consulent bij het Medisch Pediatrisch Centrum in De Haan en zij is coördinator en supervisor bij het Universitair Psychologisch Centrum Kind en Adolescent te Gent. Tevens is zij lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van Cure & Care Development.

Over mij

Dr. Jutka Halberstadt, psycholoog, werkt als universitair docent kinderobesitas bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van de VU Amsterdam en is de landelijk projectmanager van Care for Obesity. Vanuit dit project is, met financiering van het ministerie van VWS en in samenwerking met 8 proeftuingemeenten, het landelijk model voor de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas ontwikkeld. Dit model draagt, op basis van kennis uit wetenschap, beleid en praktijk, bij aan het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor deze kinderen en hun gezin. Ook het onderzoek van Jutka en haar team bij de VU beoogt hieraan bij te dragen. Eerder was Jutka landelijk projectmanager van het Partnerschap Overgewicht Nederland dat de Zorgstandaard Obesitas heeft gemaakt.

 

 

Over mij

Mignon is HBO-behandelaar II bij Novarum, centrum voor Eetstoornissen en Obesitas te Amstelveen. In 1998 begon zij als sociotherapeut in de kliniek. Sinds 2004 is zij bij de VGCt geregistreerd als Gedragstherapeutisch Werker en werkt zij met name met cliënten met obesitas of een eetstoornis. De inhoudelijke ontwikkeling van de cognitief therapeutische behandeling voor eetstoornissen en obesitas bij jeugd en volwassenen zijn een belangrijk onderdeel van haar functie. Motiverende gespreksvoering is verweven in haar werk met cliënten om hen te helpen de veranderingen in gang te zetten en te behouden. 

Over mij

Als kinderarts opgeleid in het WKZ te Utrecht van 2007-2012. Gepromoveerd in 2007 (promotie-onderzoek: Biomarkers for pancreatic carcinogenesis).

 

Sinds 2012 als kinderarts werkzaam bij Merem, locatie Hilversum, met als aandachtsgebieden de behandeling van kinderen en jongeren met therapieresistente morbide obesitas en de behandeling van kinderen en jongeren met moeilijk behandelbare diabetes. Het is zijn persoonlijke missie om kinderen en jongeren (en hun gezin) die zijn vastgelopen met hun chronische ziekte weer op weg te helpen, met verbetering van lichamelijk en sociaal emotioneel functioneren tot gevolg.

 

Lid van de NVK stuurgroep obesitas.

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Marion Geraads
Marion Geraads
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl