Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Jeugdzorg 2.0

Online dienst- en hulpverlening - over de mogelijkheden, implementatie en wetgeving

Woensdag 6 februari 2013

Programma

Ochtendprogramma - Ontwikkeling en implementatie 

9:00 uur
Ontvangst met koffie en thee / uitreiking congresmap

9:30 uur
Opening door de dagvoorzitter
Niels Zwikker, senior medewerker kenniscentrum NJI

9:45 uur
Online hulpverlening ontwikkelen en implementeren
Frank Schalken, directeur E-hulp.nl, schrijver Handboek online hulpverlening
 • Wat is het belang van online hulpverlening in de jeugdzorg? 
 • Wat zijn de succesfactoren voor implementatie?
 • Hoe zet u online hulpverlening op binnen uw organisatie?
10:30 uur
Jeugdzorg 3.0 - innoveren met nieuwe media en de jeugdcloud
Laurens Waling, innovator Alares
 • Wat zijn jeugdzorg 3.0 en de jeugdcloud en hoe speelt u hier op in?
 • Hoe zet u social media in om vraaggericht, slimmer en efficiënter te kunnen werken? 
 • Hoe organiseert u online betrokkenheid?
 • Hoe bereidt u uw organisatie voor op de toekomst? 
11:15 uur
Koffie- en theepauze

11: 30 uur
Juridische aspecten van online dienst- en hulpverlening
Anton Ekker, advocaat gespecialiseerd in eHealth, juridisch adviseur Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)
 • Do’s en don’ts bij online communicatie en gebruik van social media - what to tweet en wat niet?
 • Privacy-aspecten - de Wet bescherming persoonsgegevens en het beroepsgeheim
 • Wat zijn de rechten van uw cliënt?
 • Waar dient u op te letten bij het gebruik van online cliëntenportalen?
12:15 uur
Forum en discussie
Onder leiding van de dagvoorzitter, met medewerking van de sprekers

12:45 uur
Afsluiting van de ochtend, gevolgd door een lunch

_______________________________________________________________

Middagprograma - De praktijk 

12.45 uur
Ontvangst met lunch / uitreiking congresmap

13:45 uur
Korte opening en samenvatting van de ochtend door de dagvoorzitter
Niels Zwikker, senior medewerker kenniscentrum NJI

14:00 uur
Best practice online dienstverlening
Yoronline

Suzan Nijhuis, senior beleidsadviseur en Steven Groothuismink, ambulant hulpverlener, beiden werkzaam bij Yorneo, jeugd- & opvoedhulp
 • Yoronline – transparantie richting de cliënt en de regie bij de cliënt 
 • Hoe werkt Yoronline en wat zijn de ervaringen van gebruikers?
 • Succesfactoren, valkuilen en speerpunten voor de toekomst
14:45 uur
Best practice combinatie online dienst- en hulpverlening
Mijnverhaal 2.0 – Het digitale dagboek
JaapJan Boer en Masja Schuyt, beiden werkzaam als adviseur jeugd bij BMC Zorg en Frank Lauwers, projectleider E-hulpverlening bij Ambiq
 • Hoe zet u het digitale dossier Mijnverhaal 2.0 in bij de hulpverlening?
 • Praktijkonderzoek - de ‘living lab’ methode
 • Ervaringsverhaal 1: De hulpverlener - stap binnen in de wereld van de jongere
 • Ervaringsverhaal 2: De jongere - de kracht van reflectie
15:30 uur
Koffie- en theepauze

15:45 uur
Best practice online hulpverlening
MijnDoelenstellen.nl

Kelly de Vries, eigenaar 'Kelly de Vries' Online hulpverlening voor jeugd in zorg, jeugdreclasseerder BJZ Limburg, initiatiefnemer mijndoelenstellen.nl en Jeugdzorg 2.0 Limburg
 • Uitkomsten onderzoek online hulpverlening in het gedwongen kader - wat zijn de voors en tegens?
 • Mijndoelenstellen.nl – concretiseren van de hulpvraag en inzicht krijgen in eigen competenties en valkuilen
 • Hoe gebruikt u de eigen kracht van cliënten als uitgangspunt?
16:30 uur
Forum – stel uw vragen aan de sprekers
Onder leiding van de dagvoorzitter, met medewerking van de sprekers

16:45 uur
Morgen aan de slag!
Dagvoorzitter Niels Zwikker, senior medewerker kenniscentrum NJI
 • Een korte samenvatting van de dag
 • Hoe brengt u het geleerde in de praktijk?
17:00 uur
Einde programma
PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
uit dienst
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl

Gerelateerde nascholingen