Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Jeugdzorg 2.0

Online dienst- en hulpverlening - over de mogelijkheden, implementatie en wetgeving

Woensdag 6 februari 2013

Programma

Ochtendprogramma - Ontwikkeling en implementatie 

9:00 uur
Ontvangst met koffie en thee / uitreiking congresmap

9:30 uur
Opening door de dagvoorzitter
Niels Zwikker, senior medewerker kenniscentrum NJI

9:45 uur
Online hulpverlening ontwikkelen en implementeren
Frank Schalken, directeur E-hulp.nl, schrijver Handboek online hulpverlening
 • Wat is het belang van online hulpverlening in de jeugdzorg? 
 • Wat zijn de succesfactoren voor implementatie?
 • Hoe zet u online hulpverlening op binnen uw organisatie?
10:30 uur
Jeugdzorg 3.0 - innoveren met nieuwe media en de jeugdcloud
Laurens Waling, innovator Alares
 • Wat zijn jeugdzorg 3.0 en de jeugdcloud en hoe speelt u hier op in?
 • Hoe zet u social media in om vraaggericht, slimmer en efficiënter te kunnen werken? 
 • Hoe organiseert u online betrokkenheid?
 • Hoe bereidt u uw organisatie voor op de toekomst? 
11:15 uur
Koffie- en theepauze

11: 30 uur
Juridische aspecten van online dienst- en hulpverlening
Anton Ekker, advocaat gespecialiseerd in eHealth, juridisch adviseur Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)
 • Do’s en don’ts bij online communicatie en gebruik van social media - what to tweet en wat niet?
 • Privacy-aspecten - de Wet bescherming persoonsgegevens en het beroepsgeheim
 • Wat zijn de rechten van uw cliënt?
 • Waar dient u op te letten bij het gebruik van online cliëntenportalen?
12:15 uur
Forum en discussie
Onder leiding van de dagvoorzitter, met medewerking van de sprekers

12:45 uur
Afsluiting van de ochtend, gevolgd door een lunch

_______________________________________________________________

Middagprograma - De praktijk 

12.45 uur
Ontvangst met lunch / uitreiking congresmap

13:45 uur
Korte opening en samenvatting van de ochtend door de dagvoorzitter
Niels Zwikker, senior medewerker kenniscentrum NJI

14:00 uur
Best practice online dienstverlening
Yoronline

Suzan Nijhuis, senior beleidsadviseur en Steven Groothuismink, ambulant hulpverlener, beiden werkzaam bij Yorneo, jeugd- & opvoedhulp
 • Yoronline – transparantie richting de cliënt en de regie bij de cliënt 
 • Hoe werkt Yoronline en wat zijn de ervaringen van gebruikers?
 • Succesfactoren, valkuilen en speerpunten voor de toekomst
14:45 uur
Best practice combinatie online dienst- en hulpverlening
Mijnverhaal 2.0 – Het digitale dagboek
JaapJan Boer en Masja Schuyt, beiden werkzaam als adviseur jeugd bij BMC Zorg en Frank Lauwers, projectleider E-hulpverlening bij Ambiq
 • Hoe zet u het digitale dossier Mijnverhaal 2.0 in bij de hulpverlening?
 • Praktijkonderzoek - de ‘living lab’ methode
 • Ervaringsverhaal 1: De hulpverlener - stap binnen in de wereld van de jongere
 • Ervaringsverhaal 2: De jongere - de kracht van reflectie
15:30 uur
Koffie- en theepauze

15:45 uur
Best practice online hulpverlening
MijnDoelenstellen.nl

Kelly de Vries, eigenaar 'Kelly de Vries' Online hulpverlening voor jeugd in zorg, jeugdreclasseerder BJZ Limburg, initiatiefnemer mijndoelenstellen.nl en Jeugdzorg 2.0 Limburg
 • Uitkomsten onderzoek online hulpverlening in het gedwongen kader - wat zijn de voors en tegens?
 • Mijndoelenstellen.nl – concretiseren van de hulpvraag en inzicht krijgen in eigen competenties en valkuilen
 • Hoe gebruikt u de eigen kracht van cliënten als uitgangspunt?
16:30 uur
Forum – stel uw vragen aan de sprekers
Onder leiding van de dagvoorzitter, met medewerking van de sprekers

16:45 uur
Morgen aan de slag!
Dagvoorzitter Niels Zwikker, senior medewerker kenniscentrum NJI
 • Een korte samenvatting van de dag
 • Hoe brengt u het geleerde in de praktijk?
17:00 uur
Einde programma
PDF programma

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
uit dienst
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl

Gerelateerde nascholingen