Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Jong beperkt, vroeg bejaard

Begeleiding en ondersteuning van ouderen met een verstandelijke beperking

Donderdag 17 september 2015

Sprekers

Alyt Oppewal is Bewegingswetenschapper en werkzaam als universitair docent bij de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten.Van 2012 tot en met 2014 heeft zij hier promotieonderzoek gedaan naar het meten van lichamelijke fitheid bij ouderen met een verstandelijke beperking. Haar onderzoekslijn richt zich op fysieke activiteit en fitheid bij mensen met een verstandelijke beperking, met daarin een sterke interesse naar de samenhang tussen cognitie en bewegen.

Ingrid Lehr is sinds 14 jaar werkzaam als oefentherapeut Cesar bij Bartiméus in Doorn. In haar dagelijks werk behandelt zij hulpvragen op het gebied van sensorische integratie, veranderingen in het motorisch functioneren ten gevolge van het ouder worden en het behouden van fitheid. Daarnaast denkt zij mee hoe de cliënt een goede balans behoudt tussen belasting en belastbaarheid. Tevens is Ingrid verbonden aan de kennisgroep Ouder Wordende Cliënt van Bartiméus,. Binnen de kennisgroep heeft ze zich onder meer gericht op het mede ontwikkelen en uitvoeren van scholing voor begeleiders van ouder wordende cliënten.

Als psychiater behandelt Jan van Stek sinds 1994 vrijwel uitsluitend mensen met een verstandelijke beperking, van licht verstandelijk beperkt tot (zeer) ernstig verstandelijk beperkt. De contacten zijn poliklinisch en consultatief.

In zijn opleiding is hij gedegen biologisch geschoold en tevens opgeleid in het gedachtegoed van de client-centered psychotherapie en systeemtherapie. In Jan zijn werk als psychiater komt dit naar voren in het aansluiting zoeken bij de patiënt, het nieuwsgierig zijn naar waarom deze mens in deze situatie nu deze problemen heeft en dat willen begrijpen, om vanuit dat begrip samen te zoeken naar een passende behandeling. Medicatie kan daarbij een belangrijke ondersteunende werking hebben. Het inschakelen van het systeem leidt tot beter begrip van de problematiek en biedt meer kansen voor oplossingen.

Jolien van der Kooij (’58) is sinds 1998 werkzaam in de uitvaartbranche als docent aan de uitvaartopleiding Docendo, en als schrijver & spreker. Ook begeleidt zij, om geïnspireerd te blijven in dit werk, nog steeds uitvaarten waarbij maatwerk en uniekheid een grote rol spelen. Toegankelijkheid en normaal woordgebruik is het kenmerk van haar teksten, zowel mondeling als schriftelijk. Vóór haar werk in de uitvaartbranche werkte ze als begeleider en daarna als manager in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze ontwikkelde ook trainingen rond rituelen en omgaan met sterven, uitvaart en rouw. Jolien is ook vrijwillig werkzaam in een hospice, een huis waar mensen komen om te sterven.

Rianne Vermeulen is, na het afronden van haar studie Pedagogische Wetenschappen, aan de slag gegaan als gedragsdeskundige bij Bartiméus in Doorn. Veel van de cliënten waarbij zij betrokken is, zijn ouder wordend en hebben een (zeer) ernstige visuele en verstandelijke beperking. Tevens is zij verbonden aan de kennisgroep Ouder Wordende Cliënt van Bartiméus. Rianne heeft zich onder meer gericht op het mede ontwikkelen en uitvoeren van een scholing voor begeleiders van ouder wordende cliënten.

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Annette de Wolff
Annette de Wolff
uit dienst sinds augustus 2018
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl