Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Palliatieve zorg aan ouderen 2020

Dilemma’s en complexe vraagstukken rondom het levenseinde

Woensdag 16 december 2020 (verplaatst van 4 juni 2020)

Eerder is dit congres beoordeeld met een 8,2!

Programma

 09:00 - Inlogmogelijkheid online

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Roelie Dijkman, 
specialist ouderengeneeskunde 

 • Goede palliatieve zorg - waar spreken we over? 
 • Nieuwe ontwikkelingen - het uitgangspunt van de overheid

 09:45 - Pijn op de drempel
Paul Vogelaar,  verpleegkundig expert pijn en palliatieve zorg, eigenaar Lux Nova palliatieve zorg en training

 • Probleemgedrag of pijn in de palliatieve fase - welke zorgbehoefte gaat schuil achter het getoonde gedrag?
 • Hoe herkent en behandelt u pijn als communicatie niet meer mogelijk is?
 • Aan de slag met casuïstiek uit de praktijk

 10:45 - Koffiepauze

 11:00 - De dood in de ogen kijken
Rob Bruntink, 
 expert palliatieve zorg, auteur en journalist Pallium

 • Hoe maakt u het naderende eind bespreekbaar met uw cliënt en zijn familie?
 • Juridische en ethische dilemma's - wat zijn de mogelijkheden als uw cliënt wilsonbekwaam is en er gespleten behoeftes zijn binnen de familie? 
 • Discussie over casuïstiek uit de dagelijkse praktijk

 12:00 - De terminale fase
Ronald van Nordennen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg Stichting Groenhuysen, SCEN-arts regio West-Brabant en RTE lid arts

 • Besluitvorming in de terminale fase - wat te doen bij stoppen met eten en drinken?
 • Continue/intermitterende palliatieve sedatie - waar moet u rekening mee houden?
 • Euthanasie bij wilsonbekwaamheid - wat zijn de mogelijkheden bij uw cliënt?

 13:00 - Lunchpauze

 Verdiepingssessies via Microsoft Teams 14:00 - 16:00 uur
In de middag gaan de sprekers op interactieve wijze dieper in op de materie. U kunt kiezen uit één van de onderstaande verdiepingssessies:

A - Palliatieve zorg bij dementie
Saskia Danen, verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en trainer zorg4zorg


Het levenseinde is onlosmakelijk verbonden met de diagnose dementie. Het is daarom belangrijk om vroegtijdig te starten met palliatieve zorg. Hoe begint u een gesprek over het levenseinde met uw cliënt en zijn familie? Welke verantwoordelijkheden heeft u als (wijk)verpleegkundige of casemanager dementie in de palliatieve zorg? En waar moet u rekening mee houden bij palliatieve zorg aan mensen met dementie? Deze vragen worden beantwoord in deze praktische verdiepingssessie. Aan de hand van casuïstiek gaat u met mede deelnemers aan de slag en ontvangt u handvatten om de palliatieve zorg aan mensen met dementie vorm te geven. 

B - Toetsing euthanasie door regionale toetsingscommissie (RTE) nader toegelicht: complexe casuïstiek
Ronald van Nordennen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg Stichting Groenhuysen, SCEN-arts regio West-Brabant en RTE lid arts

De uitvoering van euthanasie of de hulp bij zelfdoding kan ingewikkeld zijn doordat uw cliënt dementie of een psychiatrische kwetsbaarheid heeft en wellicht ook wilsonbekwaam is ten aanzien van het euthanasieverzoek. Wat zijn uw mogelijkheden bij deze cliënt? Wat mag en kunt u doen? In deze verdiepingssessie gaat u aan de hand van recente uitspraken van de regionale toetsingscommissie dieper in op deze vraagstukken. Door middel van reflectie en casuïstiek krijgt u handvatten aangereikt omtrent euthanasie, de zorgvuldigheidscriteria en de omgang met o.a wilsonbekwaamheid, schriftelijke wilsverklaringen en de inzet van een deskundig arts/SCEN arts.  

C - AromaZorg bij dementie
Marion Beek, trainer Kicozo (Kennisinstituut Integratieve en Complementaire zorg)

De verdiepingssessie AromaZorg bij dementie geeft u inzicht hoe geuren en AromaZorg cliënten met dementie kan ondersteunen. Geuren roepen autobiografische herinneringen op en kunnen een belangrijke sensorische houvast zijn voor patiënten met cognitieve en uitingsbeperkingen. Denk aan geuren van specerijen en kruiden, maar ook van bossen en lavendelvelden. Diverse essentiële oliën zijn aantoonbaar weldadig voor de stemming en het gevoel van veiligheid in de dementiezorg, zoals laveldel, sinaasappel en melisse. In deze verdiepingssessie wordt op eenvoudige en praktische wijze uitgelegd hoe u AromaZorg veilig kunt toepassen in uw zorgsetting. 

PDF programma

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
uit dienst
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl