Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Perinatale zorg

Levensreddende kennis in de praktijk

Dinsdag 22 juni 2021

5-7 PE-punten | Online

Sprekers

Over mij

Professor doctor Jan G. Nijhuis werkt sedert 1979 binnen het vakgebied obstetrie en gynaecologie. Hij is als vrouwenarts gespecialiseerd in de verloskunde en prenatale diagnostiek. Zijn onderzoek concentreert zich op de foetale bewaking (beoordelen van de foetale conditie) en foetaal gedrag. Hij is hoogleraar verloskunde en sedert 2006 hoofd van de afdeling obstetrie & gynaecologie in het azM

Door zijn onderzoek en beschrijving van foetale gedragstoestanden (slaap/waak toestanden) kreeg hij internationale bekendheid. Zijn onderzoek moet er toe leiden dat we beter begrijpen hoe de foetus “zich voelt” en dat er minder kinderen met zuurstofgebrek worden geboren.

Sedert 1999 is hij hoogleraar verloskunde in het azM, en sedert 2006 hoofd van de afdeling obstetrie & gynaecologie.Ook landelijk zet hij zich in voor een verbetering van de kwaliteit van de verloskundige zorg en heeft daarom zitting in velerlei commissies. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). 

Over mij

Adja Waelput is programmadirecteur bij Healthy Pregnancy 4 All (HP4All) in het Erasmus MC. HP4All richt zich op het vergroten van de kans op ‘een gezonde start’ in die wijken waar dat het hardst nodig is. Zij is afgestudeerd als verloskundige en in de sociaal-culturele wetenschappen. Ze werkte geruime tijd in een eerstelijns verloskundige praktijk en bij de beroepsorganisatie van verloskundigen. Ook bij het RIVM bleef de geboortezorg en gezondheid rond de geboorte haar aandachtsgebied. Zij heeft de perinatale audit in Nederland mee opgezet. Sinds 2011 is zij werkzaam bij het Erasmus MC en betrokken bij projecten op het terrein van de sociale verloskunde, zoals HP4All, in kaart brengen van perinatale uitkomsten, kwetsbaarheid en het landelijke programma Kansrijke Start.

Over mij

Babs van der Kooy is gynaecoloog in het Amphia Ziekenhuis. Zij is daar nauw betrokken bij de evaluatie en verdere ontwikkeling van Annature integrale geboortezorg. Binnen Annature Geboortezorg is de ambitie uitgesproken om het netwerk uit te breiden met de jeugdgezondheidszorg en de lokale gemeentes om zo het medische met het sociale domein te verbinden. Hierin sluit het aan bij het programma Kansrijke Start. Zij heeft haar opleiding gedaan in het cluster Rotterdam. Hiervoor is zij gepromoveerd binnen het project ´Klaar voor een Kind´, een stedelijk project voor ´een gezonde start´ binnen Rotterdam. Dit project is een voorloper van het programma HP4All.

Over mij

Projectleider INDEX-studie Amsterdam UMC, docent MPA-Klinische Verloskunde

Hogeschool Rotterdam

Over mij

Neonatoloog en associate professor neonatologie 
UMC Utrecht

Over mij

Onderzoeker INDEX-studie Amsterdam UMC

Verloskundige Maastricht

Over mij

Hoogleraar Verloskunde, Foetale Geneeskunde; gynaecoloog-perinatoloog | Divisie Vrouw en Baby, MS Verloskunde
Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van UMC Utrecht)  

Over mij

Patholoog en consultant perinatale en pediatrische pathologie

UMC Utrecht

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Marion Geraads
Marion Geraads
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl