Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Als somberheid de oude dag beheerst

Depressie, rouw en eenzaamheid bij ouderen

Woensdag 29 mei 2019

Programma

09:00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:30
Depressie, rouw en eenzaamheid bij ouderen - ontstaan en verloop
Huub Buijssen, psychogerontoloog, gz-psycholoog, klinisch psycholoog en trainer Buijssen Training en Educatie

  • Hoe kunt u psychotherapie inzetten bij ouderen?
  • Hoe herkent u depressie, rouw en eenzaamheid bij ouderen?
  • Een overzicht van de mogelijke behandelopties

10:30
Koffie- en theepauze

11:00
Verdiepingssessie 1

13.00
Verzorgde lunch

14:00
Verdiepingssessie 2 

16:00
Einde programma

U volgt twee verdiepingssessies naar keuze, één uit ronde een en één uit ronde twee

Verdiepingssessie ronde 1:

1.1 Dementie en depressie - verwant en moeilijk te onderscheiden
Gerben Jansen, dementieverpleegkundige en vakgroep voorzitter Dementieverpleegkundigen V&VN

Somberheid of depressie komen voor in alle stadia van dementie. Er is dan ook een grote kans dat u als dementie- of wijkverpleegkundige te maken krijgt met somber of depressief gedrag van uw cliënten. Hoe herkent u het verschil tussen dementie en depressie? En hoe kunt u de juiste ondersteuning bieden aan uw dementerende cliënt met een depressie? U krijgt in deze sessie praktische tips waarmee u meteen aan de slag kunt in de praktijk.

1.2 Gecompliceerde rouw bij ouderen - veelvoorkomend en vaak gemist!
Arjan VidelerGZ-psycholoog, psychotherapeut, onderzoeker en manager behandeling PersonCura, specialist in persoonlijkheid en gedrag bij senioren, GGz Breburg centrum senioren

Er is een duidelijk onderscheid tussen rouw en gecompliceerde rouw. Rouw is een natuurlijk verwerkingsproces, gecompliceerde rouw is een verstoord verwerkingsproces, waardoor iemand ernstig in zijn dagelijks functioneren belemmerd wordt. Daarom is herkenning en behandeling van gecompliceerde rouw noodzakelijk. In deze verdiepingssessie gaat u dieper in op de verschijningsvormen van gecompliceerde rouw, het onderscheid met normale rouw en depressie en gaat u aan de slag met verschillende behandelopties.

1.3 Depressie en psychofarmaca
Willy Garenfeldopleider ouderenpsychiatrie en psychotherapeut GGz Breburg, PersonaCura

Aan de hand van een model van de depressieve stoornis worden praktische handvatten geboden voor de behandeling met antidepressiva. Wat schrijft u voor in welke situatie? Er zal in het bijzonder aandacht worden geschonken aan de behandeling van ouderen met een depressieve stoornis, comorbiditeit en comedicatie. Tevens wordt er stil gestaan bij de evaluatie van effect en bijwerkingen. 

Verdiepingssessie ronde 2:

2.1 Eenzaamheid en levensfaseproblematiek 
Max Franken, klinisch geriater Reinier de Graaf ziekenhuis en auteur 'Geriatrie en gerontologie'

Met het ouder worden ervaren mensen vaak verlies. Verlies van lichamelijk functioneren, maar ook van vrienden, partners en soms zelfs kinderen. Ook verandert de maatschappelijke rol van de oudere en ontstaan er ziekten. Dit zijn problemen die bij deze levensfase horen. Sommige mensen weten zich iedere keer aan te passen en vinden steeds weer een nieuwe rol  en blijven zo gelukkig, andere ouderen hebben juist meer moeite met deze veranderingen. De groep die het moeilijk heeft kan eenzaam en somber worden, vaak zonder dat er sprake is van een echte depressie. In deze verdiepingssessie gaat u dieper in op de preventie en behandeling van levensfaseproblematiek en eenzaamheid door middel van de 'succesful aging' methodiek. Aan de hand van verschillende casussen werkt u toe naar een op maat gemaakte aanpak van levensfaseproblematiek bij ouderen.  

2.2 Gecompliceerde rouw bij ouderen - veelvoorkomend en vaak gemist!
Arjan VidelerGZ-psycholoog, psychotherapeut, onderzoeker en amanger behandeling PersonCura, specialist in persoonlijkheid en gedrag bij senioren, GGz Breburg centrum senioren

Er is een duidelijk onderscheid tussen rouw en gecompliceerde rouw. Rouw is een natuurlijk verwerkingsproces, gecompliceerde rouw is een verstoord verwerkingsproces, waardoor iemand ernstig in zijn dagelijks functioneren belemmerd wordt. Daarom is herkenning en behandeling van gecompliceerde rouw noodzakelijk. In deze verdiepingssessie gaat u dieper in op de verschijningsvormen van gecompliceerde rouw, het onderscheid met normale rouw en depressie en gaat u aan de slag met verschillende behandelopties.

 

 

 

PDF programma

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
uit dienst
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl