Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 18-11-2015

Handvatten voor het signaleren en behandelen van psychiatrische problematiek

Woensdag 18 november 2015

Programma

9.00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap 

9.30
Opening door de dagvoorzitter
Jan van Stek, psychiater VGGnet en zelfstandig consulent psychiater in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

 

 • In balans of uit evenwicht?
 • Hoe signaleert u bijtijds een toename in de kwetsbaarheid van uw cliënt? 

 

10.00
Medicatie bij psychische en gedragsproblemen - wanneer wel en wanneer niet?
Gerda de Kuijper, arts voor verstandelijke gehandicapten en onderzoeker Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie GGZ Drenthe

 • Wat zijn psychofarmaca? Werking en bijwerkingen
 • Indicatiestelling voor gebruik psychofarmaca - diagnostiek van psychische aandoeningen en voorschrijfbeleid
 • Gedragsproblemen - oorzaken en indicaties voor medicamenteuze behandeling
 • Wanneer kan gestopt worden met psychofarmacagebruik,hoe doet u dat en wat is het effect op gedrag? Geïllustreerd aan de hand van eigen onderzoek en praktijkvoorbeelden

 

10.45
Koffie- en theepauze

 

11.15
Psychose bij verstandelijk beperkten - stoornis of symptoom

Rens Evers, psychiater Koraalgroep bij Multi Functioneel Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische- of gedragsproblemen (MFCG) en onderzoeker universiteit Maastricht

 • Is een psychose een symptoom van een onderliggend probleem of moet het als een aparte stoornis gezien worden?
 • Is er verschil in uitingsvormen tussen verschillende niveaus van verstandelijke beperkingen?
 • Wat kunt u doen om psychotische symptomen van uw cliënten te verminderen?
 • Bij welke (genetische) beelden moeten we beducht zijn op psychotische symptomen? 

 

12.00 Extra gelegenheid voor vragen en discussie

 

 

12.30

 

Lunchpauze

13.30
Stemmings- en angststoornissen
Carmen van Bussel, zelfstandig orthopedagoog en gz-psycholoog

 • Herkenning van stemmings- en angststoornissen in het dagelijks functioneren - welke signalen mag u niet missen?
 • Hoe signaleert u stemmings- en angststoornissen bij verschillende niveaus van verstandelijke
  beperkingen?
 • Beeldvorming en behandeling - praktische handvatten en casuïstiek

14.15
Autisme en een verstandelijke beperking - psychiatrische diagnose of begeleidingsvraag?
Yvette Dijkxhoorn, onderzoeker Universiteit Leiden en consulent CCE

 • Begeleiden en behandelen van mensen met een verstandelijke beperking en een autismespectrumstoornis - wat heeft u daarvoor nodig?
 • Wat zijn verklaringen voor probleemgedrag en hoe gaat u daar mee om?
 • Bespreking aan de hand van casuïstiek

15.00
Koffie- en theepauze

15.15 uur

De zucht naar verdovende middelen
Jitske Teeuwisse, zelfstandig (kinder- en jeugd)psychiater en systeemtherapeut

 •  Belangrijke signalen van middelenafhankelijkheid bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Behandelmogelijkheden - waar kunnen verslaafden met een verstandelijke beperking terecht?
 • Hoe gaat u het gesprek aan bij vermoedens van verslaving?

16.00 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Uit dienst
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl