Belangrijke informatie Covid-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Personen met verward gedrag in beeld

Bied ambulante zorg in de wijk

Dinsdag 1 december (verplaatst van 9 juni 2020)

6e geactualiseerde editie

Programma

 09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Nicole Veuger, 
adviseur en projectleider coNpact adviesbureau

 • Welke gezamenlijke missie hebben wij in de aanpak van personen met verward gedrag? 
 • Passende hulp in de wijk: voor wie, met wie en hoe?

 09:45 - Verbindend werken in de wijk
Petra van der Horst, projectleider en adviseur kwetsbaarheid in de wijk

 • Mensen met een andere achtergrond, leefwijze en gedrag in de wijk
 • Het nieuwe werken in de wijk - hoe betrekt u de buurt bij het wonen, leven en meedoen van uw kwetsbare cliënt?  
 • Welke uitdagingen zijn er om mensen met een kwetsbaarheid een plek te geven in de buurt? 
 • Welke aarzelingen, zorgen en obstakels hebben buurtbewoners en welke rol kunt u spelen om deze weg te nemen of hanteerbaar te maken?

 10:45 - Koffie- en theepauze

 11:00 - Informatiedeling met ketenpartners in de wijk
Monica Visser, 
 senior jurist gezondheidsrecht en ethiek, Smaragd

 • Hoe kunt u samenwerken in MDO's zonder de regels te overtreden?
 • De impact van de Wet verplichte ggz op de samenwerking en geheimhoudingsplicht
 • Gegevensuitwisseling bij bemoeizorg
 • Wat mag de gemeente, politie en reclassering van de zorgprofessional verwachten?

 12:00 - "Once upon a time in the Netherlands" - ruim een jaar ervaring met nieuwe dwangwetten
Pieter Prins,  geneesheer-directeur Altrecht

 • De Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang een half jaar in de praktijk - waar staan we nu en waar lopen we tegenaan?
 • Hoe regelt u verplichte zorg ambulant en in de wijk en hoe schippert u tussen de verschillende wetgevingen?
 • Hoe beïnvloeden de nieuwe wetgevingen de samenwerking met andere partners in de wijk? 

 13:00 - Verzorgde lunch

 14:00 - Culturele aspecten van verward gedrag
Cor Hoffer, cultureel antropoloog en zelfstandig trainer cultuursensitieve communicatie
 • Welke rol spelen geloof en levensbeschouwing bij verward gedrag?
 • Hoe gaat u om met andere ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag dan u gewend bent?
 • Hoe verloopt de communicatie met cliënten die een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan u?
 • Hoe kan inzet van het Culturele Interview u bijstaan in de communicatie met cliënten met een andere achtergrond?

 15:00 - Koffie- en theepauze

 15:15 - Ketensamenwerking in de praktijk
Nicole Veuger, 
 adviseur en projectleider coNpact adviesbureau

 • Hoe komt u tot een gezamenlijk doel met uw partners - creëren van draagvlak en draagkracht
 • Hoe vertaalt u de samenwerkingsplannen naar concrete acties? 
 • Eén huishouden, één plan, één regisseur: hoe geeft u dat écht vorm in de praktijk? 

 16:15 - Afsluiting dag door dagvoorzitter

 
PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eline Maree
Eline Maree
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl