Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

De toekomst van de wijkverpleegkundige

Van positionering tot praktische uitvoering

Woensdag 29 oktober 2014

Sprekers

Carien van Ree is werkzaam geweest als wijkverpleegkundige en manager in de zorg. 
Nu is ze actief als coach, trainer en trainingsacteur in zorg, welzijn en onderwijs.

Henk Rosendal (verpleegkundige en gezondheidswetenschapper) maakt zich al jaren sterk voor de professionalisering van wijkverpleegkundigen. Van 2010-2014 was hij voorzitter van de Afdeling Eerstelijnsverpleegkundigen bij VenVN. Sinds 2010 is hij lector Wijkzorg bij Hogeschool Rotterdam en om de kwaliteit van Wijkverpleegkunde verder te bevorderen heeft hij het afgelopen jaar de Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW) opgericht.  De SBW heeft onder andere een geheel nieuwe post-hbo Wijkverpleegkunde ontwikkeld.

Tijdens het congres 'De toekomst van de wijkverpleegkundige' zal Henk ingaan op de huidige en komende veranderingen voor de wijkverpleegkundige en welke competenties daarvoor nodig zijn. Aan de hand van de CanMEDS-rollen worden de benodigde vaardigheden toegelicht. Hij zal speciaal ingaan op het nieuwe indiceren en wat daarvoor nodig is. Daarnaast wordt stilgestaan bij het belang van preventie, zowel voor de cliënt als de wijkverpleegkundige.

Jolanda Roelofsen en Laura Vriendjes hebben de opleiding tot hbo-verpleegkundige afgerond en zijn werkzaam als wijkverpleegkundige bij Omring Thuiszorg.

Ze houden zich bezig met het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Rond zelfredzaamheid is begin 2013 het projectplan ‘De cliënt vitaal en zelfstandig’ ontwikkeld. Het doel van dit project is een beweging op gang brengen waarbij iedereen het normaal gaat vinden dat er geen onnodige zorg wordt ingezet. Omring zet hierbij sterk in op netwerkondersteuning van de cliënt (het samenspel tussen informele en formele zorg). Achterliggende gedachte is dat het netwerk van de cliënt een belangrijke bijdrage levert aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

In de praktijk betekent dit dat je als zorgverlener goed moet nadenken of de huidige zorg echt noodzakelijk is en/of hoe de zorg “anders” opgelost kan worden. Zorgverleners gaan in gesprek met de cliënt en zijn netwerk over de zorgsituatie van de cliënt. Samen met de zorgmedewerker worden doelen gesteld die gericht zijn op het afbouwen van de zorg. Uitgangspunt is zelfredzaamheid van cliënten en de zorg aanvullend waar nodig. Zo wordt een Zorg Leef Plan opgesteld. Jolanda en Laura willen hun ervaringen met netwerkgesprekken en het inzetten van informele zorg graag delen tijdens het congres 'De toekomst van de wijkverpleegkundige'.

 

Jolanda Roelofsen en Laura Vriendjes hebben de opleiding tot hbo-verpleegkundige afgerond en zijn werkzaam als wijkverpleegkundige bij Omring Thuiszorg. 
Ze houden zich bezig met het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Rond zelfredzaamheid is begin 2013 het projectplan ‘De cliënt vitaal en zelfstandig’ ontwikkeld. Het doel van dit project is een beweging op gang brengen waarbij iedereen het normaal gaat vinden dat er geen onnodige zorg wordt ingezet. Omring zet hierbij sterk in op netwerkondersteuning van de cliënt (het samenspel tussen informele en formele zorg). Achterliggende gedachte is dat het netwerk van de cliënt een belangrijke bijdrage levert aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. 

 


In de praktijk betekent dit dat je als zorgverlener goed moet nadenken of de huidige zorg echt noodzakelijk is en/of hoe de zorg “anders” opgelost kan worden. Zorgverleners gaan in gesprek met de cliënt en zijn netwerk over de zorgsituatie van de cliënt. Samen met de zorgmedewerker worden doelen gesteld die gericht zijn op het afbouwen van de zorg. Uitgangspunt is zelfredzaamheid van cliënten en de zorg aanvullend waar nodig. Zo wordt een Zorg Leef Plan opgesteld. Jolanda en Laura willen hun ervaringen met netwerkgesprekken en het inzetten van informele zorg graag delen tijdens het congres 'De toekomst van de wijkverpleegkundige'. 

Mathilde Bos MSc is jarenlang wijkverpleegkundige geweest en nog steeds werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige. Dit naast haar werk als docent aan de Hogeschool van Utrecht en trainer agressiehantering. Als trainer werkt ze met name in instellingen voor mensen met het syndroom van Korsakov. Mathilde is als Verplegingswetenschapper afgestudeerd op het thema ‘Omgaan met moeilijke patiënten’.

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Annette de Wolff
Annette de Wolff
uit dienst sinds augustus 2018
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl