Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Wilsonbekwaamheid feb 2021

Theorie en praktijk

Woensdag 10 februari 2021

Online via livestream te volgen!

Sprekers

Kees Blankman heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en in 1976 is hij aan het werk gegaan bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU. Daar promoveerde hij in 1994 op het onderwerp 'Curatele voor personen met een geestelijke stoornis en bescherming op maat'. Tijdens zijn werk als onderzoeker en universitair docent heeft hij veel aandacht besteed aan de rechtsbescherming van wilsonbekwame meerderjarigen.

Sinds oktober 2019 is Kees Blankman bijzonder hoogleraar Juridische Bescherming van Ouderen en Meerderjarigen met Beperkingen aan de VU.

psychiater en filosofe Amedea

Astrid Vellinga studeerde in 1998 af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2006 op de thesis: To know or not to be. An instrument to assess decision making capacity of cognitively impaired elderly patients.

Sinds 2008 is Astrid werkzaam als psychiater bij Mentrum (onderdeel van Arkin), en plaatsvervangend geneesheer-directeur van Arkin.

Ook is Astrid Vellinga als auteur betrokken bij onderzoek en publicaties op het gebied van (Geriatrische) Psychiatrie, met als aandachtsgebieden wilsbekwaamheid, herstel en ethiek.

Thuis in de zorg, met een specialisme gezondheidsrecht. Ik heb een brede ervaring als het gaat om calamiteiten, en adviseer en procedeer over het tuchtrecht, het medisch strafrecht, (medische) aansprakelijkheid en disfunctioneren. Dat doe ik voor zorginstellingen en individuele zorgverleners.

Mijn motto is: we vinden een weg, of we maken er één. Problemen van mijn cliënten vertaal ik met een strategische blik en een scherp analytisch vermogen in pragmatische adviezen. Mijn aanpak is recht door zee, met hart voor mijn cliënten. Ik sta elk moment van de dag voor ze klaar.

Monica werkt als senior jurist gezondheidsrecht & ethiek bij ’s Heeren Loo, een grote landelijke zorginstelling voor mensen met een beperking. Daarnaast geeft zij (bij)scholing vanuit haar scholingsbureau Smaragd aan zorgprofessionals en geeft zij workshops en lezingen (www.scholingsbureau-smaragd.nl). Ook schrijft zij regelmatig artikelen, bijvoorbeeld in het blad Klik voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. Haar motto is: van Wet naar Zorgpraktijk.

Monica heeft een paramedische achtergrond en is in 2011 afgestudeerd als gezondheidsrechtjurist aan de Universiteit van Amsterdam. Haar specialisaties zijn: cliëntenrechten, vrijheidsbeperkingen (Zorg en Dwang/Wvggz), Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Jeugdrecht en Ethiek. In 2017 rondde zij de postdoctorale opleiding ‘Ethiek in de zorgsector’ aan het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen af en in 2021 de postdoctorale opleiding specialisatie gezondheidsrecht aan de Grotius academie. 

Jurist en specialist ouderengeneeskunde

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
Sharah Wisman
Sharah Wisman
Congresontwikkelaar & Accountmanager
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl