Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Werken met wilsonbekwamen en hun vertegenwoordigers

Theorie en praktijk

Dinsdag 29 januari 2019

Programma

9.00
Ontvangst met koffie en thee / uitreiking congresmap

9.30
Opening door dagvoorzitter 
Kees Blankman, 
universitair docent Familie- en gezondheidsrecht VU en rechter-plv

9.45
Juridische aspecten bij wilsonbekwaamheid
Kees Blankman,
 universitair docent Familie- en gezondheidsrecht VU en rechter-plv

 • Wettelijke kaders van wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging
 • Rechterlijk toezicht op vertegenwoordigers
 • Conflicten bij wilsonbekwaamheid
 • Wilsverklaring, volmacht en levenstestament 
 • De zelfbenoemde vertegenwoordiger

10.30
Criteria voor het beoordelen van wilsbekwaamheid
Astrid Vellinga, psychiater en plv-geneesheer-directeur Mentrum Arkin

 • Beoordeling van wilsbekwaamheid – wat is een houdbaar criterium?
 • Wie is de beoordelaar? En waar kan je tegenaan lopen?
 • Waarborgen beoordeling – ondersteuning van en afstemming op de patiënt 
 • Valkuilen in gespreksvoering en beoordeling 11.15
Koffie- en theepauze

11.30
Kwaliteit van vertegenwoordigers
Willemien Kastelein, advocaat-partner Nysingh advocaten

 • Het besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren
 • Borging van kwaliteit van vertegenwoordigers
 • Vertegenwoordigers op grond van WGBO/BOPZ en wilsverklaringen
 • Zorgvuldig handelen bij ondeugdelijke vertegenwoordiging en meningsverschillen tussen vertegenwoordigers 

12.15
Vragen en discussie
Onder leiding van de dagvoorzitter, met medewerking van de sprekers 

12.45
Afsluiting van het ochtendprogramma door de dagvoorzitter Kees Blankman

 

 

13.00 - 14.00
Lunch
 

Verdiepingssessies | 14.00 tot 16.00 uur

A. GGZ

Andrea Ruissen, psychiater en filosofe Amedea

 • Chronische psychiatrische patiënten en wilsbekwaamheid: theorie en praktijk
 • Wilsonbekwaamheid, vervangende toestemming, verzet en ernstig somatisch nadeel
 • De rol van derden, zoals medebehandelaren, familie, naasten, mentor, curator
 • De wettelijke vertegenwoordiger en goed vertegenwoordigerschap
 • Casuïstiek bespreken*

B. Ouderenzorg

Robert Helle, specialist ouderengeneeskunde en jurist, Helle - juridisch en medisch advies

 • Casuïstiek bespreken*
 • Ondersteuning familie en naasten - hoe ver gaat u? Wat doet u bij een meningsverschil?
 • Keuzes rondom de plaats van verblijf - wat is goed en wie beslist?
 • Vroegere wilsuitingen - bent u op de hoogte?

C. Gehandicaptenzorg

Monica de Visser, senior jurist gezondheidsrecht en ethiek 's Heerenloo

 • Casuïstiek bespreken*
 • Rechten en plichten van zorgprofessionals en mentoren
 • Een conflict met de mentor? Hoe gaat u hiermee om?

* Casuïstiek graag vooraf aanleveren via g.vandeweerdhof@medilex.nl

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Greta van de Weerdhof
Greta van de Weerdhof
directeur/adviseur incompany & Wzd-nascholing
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl