Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Verplichte zorg in de psychiatrie

De Wet verplichte ggz (Wvggz) nader belicht

Geannuleerd

Sprekers

Rembrandt Zuijderhoudt is gezondheidsjurist en niet praktiserend psychiater. Hij studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht, en werd arts. Hij bekleedde ruim 25 jaar diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, ook op het gebied van beleid en onderwijs. Hij was opnamepsychiater in de volwassenen- en ouderenpsychiatrie, en voorts enkele jaren geneesheer-directeur in een psychiatrisch ziekenhuis / RIAGG.

Hij werkt nu als zelfstandig gevestigd psychiater/psychotherapeut, en geeft daarbij ondersteuning aan een tweetal Kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen.
Dat raakt aan het werk als gezondheidsrechtelijk adviseur. Nu in de gezondheidszorg behandelinhoudelijke en ethische vraagstukken vaak ‘gejuridiseerd’ worden, zullen die vooral met behulp van procesbegeleiding en coaching (van individuele professionals en teams) tot oplossing gebracht moeten worden. De vaardigheden als gecertificeerd NMI – Mediator zijn daar van belang. De werkzaamheden van Rembrandt Zuijderhoudt liggen vooral op het snijvlak van openbaar bestuur, recht en (geestelijke) gezondheidszorg. Daar liggen de beste kansen de kennis en ervaring uit drie vakgebieden – psychiatrie/psychotherapie, recht en conflictbemiddeling – te integreren en optimaal tot synergie te brengen.
Het geven van onderwijs en presentaties en het optreden als dagvoorzitter blijft een passie. Van zijn hand verschijnen regelmatig o.a. annotaties bij gezondheidszorgjurisprudentie en hij is lid van een tweetal redacties.
Hij is lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en van de Beleidsadviesraad van de KNMG.

Astrid Vellinga studeerde in 1998 af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2006 op de thesis: To know or not to be. An instrument to assess decision making capacity of cognitively impaired elderly patients.

Sinds 2008 is Astrid werkzaam als psychiater bij Mentrum (onderdeel van Arkin), en plaatsvervangend geneesheer-directeur van Arkin.

Ook is Astrid Vellinga als auteur betrokken bij onderzoek en publicaties op het gebied van (Geriatrische) Psychiatrie, met als aandachtsgebieden wilsbekwaamheid, herstel en ethiek.

Luuk Arends is advocaat gezondheidsrecht bij Dirkzwager legal & tax. Naast zijn werkzaamheden is hij redactielid van het Journaal GGZ & Recht . In 2005 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met het Proefschrift getiteld: `Psychogeriatrische patiënt en recht; Zorg voor vrijheidsbeperking´. In zijn praktijk heeft hij zich onder meer toegelegd op de juridische aspecten van het uitwisselen van persoonsgegevens in de gezondheidszorg en adviseert en procedeert hierover.

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eva Komen
Eva Komen
Adviseur incompany & Wzd-nascholing/ Congresontwikkelaar
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl