Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Wzd op de werkvloer

Toepassen en voorkomen van onvrijwillige zorg in de praktijk in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg

Woensdag 19 mei 2021

Online!

Programma

 08:45 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

Plenair programma ouderen- en gehandicaptenzorg

 09:15 - Opening door dagvoorzitter
Mr. dr. Brenda Frederiks, universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg

09:30 - Wet zorg en dwang - een overzicht
Mr. dr. Brenda Frederiks, universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg

 • Wat is de reikwijdte van de Wet zorg en dwang?
 • Hoe is de afbakening met de Wet verplichte ggz?
 • WZD en voortzetting (gesloten) jeugdhulp 18+
 • Wat is de rol van de rechter?
 • Wat is de rol van de vertegenwoordiger? 

10:15 -  Wet Zorg en dwang – onvrijwillige zorg
Monica de Visser, jurist gezondheidsrecht & ethiek. Eigenaar scholingsbureau Smaragd en senior jurist bestuursondersteuning bij ’s Heeren Loo

 • Onvrijwillige zorg - wat wordt er onder verstaan?
 • Wie beslist over onvrijwillige zorg?
 • Hoe verloopt het stappenplan voor onvrijwillige zorg?
 • Onvrijwillige zorg ambulant - hoe doet u dat?

11:00 Koffie- en theepauze
 

11:30 - 16.15 uur Workshops
De workshops vinden plaats via Microsoft Teams. U maakt een keuze tussen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.

Programma ouderenzorg
11:30 Hoe kan je vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen?
Gerben Bergsmatrainer, coach en adviseur

 • Welke vrijheidsbeperkingen worden momenteel veel gebruikt in de ouderenzorg?
 • Wat zijn alternatieven van vrijheidsbeperking?
 • Risico analyse vs vrijheid geven - hoe weegt u dat zorgvuldig af?
 • Verandering van cultuur - waar moet u op letten binnen het team?

13:15 Lunchpauze

14:15 Ethische dilemma's van vrijheidsbeneming
Dorothea Touwen, docent en onderzoeker Medische Ethiek Leids Universitair Medisch Centrum

 • Dwang en drang; veiligheid en bewegingsvrijheid
 • Hoe gaat u om met autonomie, wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging?
 • Wat is het verschil tussen de ambulante zorg en instellingen?
 • Op welke manier gaat u om met worstelingen van mantelzorgers of de familie?
 • Ethische dilemma’s aan de hand van casuïstiek

16:15 Einde programma ouderenzorg

Programma gehandicaptenzorg
11:30 Dilemma's van vrijheidsbeneming
Monica de Visser, jurist gezondheidsrecht & ethiek. Eigenaar scholingsbureau Smaragd en senior jurist bestuursondersteuning bij ’s Heeren Loo

 • Wees u bewust van het bieden van onvrijwillige zorg aan uw cliënt. Wat betekent de ‘nee, tenzij’ uit de Wzd voor jouw handelen in de zorgpraktijk?
 • Hoe (h)erkent u verzet bij uw cliënt ?
 • Wanneer en hoe doorloopt u het stappenplan Wzd? Welke functionarissen spelen een rol in het stappenplan?
 • Wie beslist over (onvrijwillige) zorg aan uw cliënt? 
 • Inleiding in de ethiek. Wanneer kiezen voor veiligheid en wanneer voor vrijheid? Ethische dilemma’s aan de hand van casuïstiek 

13:15 Lunchpauze

14:15 Hoe kunt u vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen?
Gerben Bergsmatrainer, coach en adviseur

 • Welke vrijheidsbeperkingen worden momenteel veel gebruikt in de gehandicaptenzorg?
 • Wat zijn alternatieven van vrijheidsbeperking?
 • Risico analyse vs vrijheid geven - hoe weegt u dat zorgvuldig af?
 • Verandering van cultuur - waar moet u op letten binnen het team?
 • Praktische voorbeelden

16:15 Einde programma gehandicaptenzorg

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Lisanne Noorlander
Lisanne Noorlander
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl