Belangrijke informatie Covid-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Wet zorg en dwang & Wet verplichte ggz

Wzd en Wvggz: vrijheid en veiligheid

Woensdag 30 september 2020

Ook online via livestream te volgen!

Sprekers

Over mij

Rembrandt Zuijderhoudt is gezondheidsjurist en niet praktiserend psychiater. Hij studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht, en werd arts. Hij bekleedde ruim 25 jaar diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, ook op het gebied van beleid en onderwijs. Hij was opnamepsychiater in de volwassenen- en ouderenpsychiatrie, en voorts enkele jaren geneesheer-directeur in een psychiatrisch ziekenhuis / RIAGG.

Hij werkt nu als zelfstandig gevestigd psychiater/psychotherapeut, en geeft daarbij ondersteuning aan een tweetal Kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen.
Dat raakt aan het werk als gezondheidsrechtelijk adviseur. Nu in de gezondheidszorg behandelinhoudelijke en ethische vraagstukken vaak ‘gejuridiseerd’ worden, zullen die vooral met behulp van procesbegeleiding en coaching (van individuele professionals en teams) tot oplossing gebracht moeten worden. De vaardigheden als gecertificeerd NMI – Mediator zijn daar van belang. De werkzaamheden van Rembrandt Zuijderhoudt liggen vooral op het snijvlak van openbaar bestuur, recht en (geestelijke) gezondheidszorg. Daar liggen de beste kansen de kennis en ervaring uit drie vakgebieden – psychiatrie/psychotherapie, recht en conflictbemiddeling – te integreren en optimaal tot synergie te brengen.
Het geven van onderwijs en presentaties en het optreden als dagvoorzitter blijft een passie. Van zijn hand verschijnen regelmatig o.a. annotaties bij gezondheidszorgjurisprudentie en hij is lid van een tweetal redacties.
Hij is lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en van de Beleidsadviesraad van de KNMG.

Over mij

Senior rechter rechtbank Gelderland

Over mij

Universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg

Over mij

Kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur De Bascule

Over mij

Universitair docent Ethiek LUMC

Over mij

Monica de Visser is gezondheidsrechtjurist en heeft ruim 30 jaar ervaring in de zorg. Tijdens een uitstapje van zorg naar politie leerde zij dat je met kennis van het recht veel kan betekenen voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Tijdens haar werk voor de landelijke oudervereniging voor ouders van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking startte zij met de HBO opleiding sociaal juridische dienstverlening en in 2011 studeerde zij af als meester in de rechten (gezondheidsrecht) aan de Universiteit van Amsterdam. Haar specialisaties zijn: cliëntenrechten, vrijheidsbeperkingen (Wet Bopz/Zorg en Dwang), Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Jeugdrecht en Ethiek. In 2017 rondde zij de postdoctorale opleiding ‘Ethiek in de zorgsector’ aan het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen af.

Op dit moment werkt Monica als senior jurist gezondheidsrecht & ethiek voor ’s Heeren Loo, een grote landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast geeft zij (bij)scholing vanuit haar scholingsbureau Smaragd aan zorgprofessionals in de langdurige zorg en geeft zij lezingen en workshops. Ook schrijft zij regelmatig artikelen, bijvoorbeeld in het blad Klik voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. Haar motto is: van Wet naar Zorgpraktijk.

 

Over mij

Jurist en adviseur CIZ

Over mij

Jurist en specialist ouderengeneeskunde

Over mij

Advocaat gezondheidsrecht Holla advocaten, redactielid Journaal ggz en recht

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Cornelie Meerdink-van Uchelen
Cornelie Meerdink-van Uchelen
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl