Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Jeugdrecht voor zorgprofessionals

Het jeugdzorgstelsel, ouderschap en gezag, kinderbescherming en privacy

Tweedaagse cursus: 20 en 27 mei 2021

Online | 10 PE-punten

Programma en data

De 2-daagse opleiding Jeugdrecht voor zorgprofessionals bestaat uit twee
interactieve contactdagen (online) op donderdag 20 en 27 mei van 9.30-16.00 uur.

Dag 1     20 mei 2021    Overzicht in jeugdhulpstelsel

Hoe werkt het jeugdhulpstelsel?

Lieske de Jongh, rechter rechtbank Gelderland, voormalig advocaat jeugdrecht
 
09:30 - Het jeugdhulpstelsel
Interactieve presentatie over:

 • Achtergronden en uitgangspunten van het huidige jeugdhulpstelsel
 • Een overzicht van de verschillende spelers
 • Hoe is de toegang tot de jeugdhulp geregeld?
 • Welke soorten jeugdhulp zijn er mogelijk?
 • Vrijwillig en onvrijwillig kader
 • Wel en niet gedwongen zorgverlening inclusief opneming van jeugdigen

11:15 - Koffie- en theepauze

11:30 - 13:00 Vervolg - het jeugdhulpstelsel

12:30 - Lunchpauze

13:00 - Jeugdstrafrecht, jeugdreclassering en opnemen van jeugdigen
in gesloten jeugdhulp

Hannaa Faouzi, advocaat jeugdstrafrecht SKE advocaten

 • Jeugdstraf(proces)recht en jeugdreclassering
 • Hoe zit het met leeftijdsgrenzen?
 • Wat zijn verschillen met regulier strafrecht?
 • Opneming van jeugdigen, (on)vrijwillig gesloten jeugdhulp of jeugd GGZ

14:45 - Koffie- en theepauze

15:00 - vervolg

 • Hoe werkt een spoedmaatregel?
 • Wat is de rol van ouders bij (on)vrijwillige zorg?
 • Wat is de rol van advocaat en hulpverleners?
 • Wat zijn voorwaarden rond schoolverzuim en behandeling?

15:45 - 16:00 Afronding en vragen


Dag 2     27 mei 2021        Toepassing van het jeugdhulpstelsel

Ouderschap en gezag, kinderbeschermingsmaatregelen en gedwongen jeugdhulp
Lieske de Jongh, rechter rechtbank Gelderland, voormalig advocaat jeugdrecht

09:30 - Ouderschap

 • Wat zijn gevolgen in het recht bij biologisch en juridisch, erkenning, ontkenning ouderschap?
 • Verkrijging gezag: automatisch, door inschrijving in gezagsregister of door rechterlijke beslissing?
 • Hoe werkt gezag over jeugdigen; ouderlijk gezag of voogdij, eenhoofdig of gezamenlijk?
 • Wat is de relevantie van gezag (toestemming en informatie) voor de zorg?

11:15 - Koffie- en theepauze

11:30 - Jeugdbeschermingsmaatregelen

 • Wanneer ondertoezichtstelling (OTS) al dan niet met uithuisplaatsing?
 • Wat is de rol van de kinderrechter?
 • Hoe verloopt een onafhankelijk onderzoek van de Raad voor de kinderbescherming?
 • Wat is de rol van de gecertificeerde instelling (GI)?
 • Hoe komen jeugdigen terecht in de verplichte zorg (gesloten jeugdhulp, GGZ en gehandicaptenzorg)?
 • Waar kunt u terecht met klachten over jeugdzorg?

13:00 - Lunchpauze

13:30 - Beroepsgeheim en gegevensuitwisseling met de verschillende spelers die betrokken zijn bij de verlening van jeugdhulp
Interactieve presentatie over:

 • Wat is de achtergrond en het doel van het medisch beroepsgeheim?
 • Het beroepsgeheim in de wet 
 • Hoe is de toestemming voor medische behandelingen van jeugdigen geregeld in de wet?
 • Wie geeft toestemming voor de medische behandeling van jeugdigen?
 • Bijzondere situaties: gescheiden ouders, als de ouders en de dokter van mening verschillen, spoedsituaties

14:45 - Koffie- en theepauze

15:00 - Toestemming voor medische behandelingen bij jeugdigen
Interactieve presentatie over de (on)mogelijkheden, knelpunten én tips bij informatieuitwisseling met:

 • Gemeenten
 • Ouders/verzorgers
 • Andere hulpverleners (al dan niet in samenwerkingsverband)
 • Beroepsgeheim en kindermishandeling

Bespreken casuïstiek en vragen

15:45 -  16:00 Afronding 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eva Komen
Eva Komen
junior congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl