Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Omgaan met verlies en rouw bij kinderen en jongeren

Herkennen & ondersteunen

Driedaagse cursus | Startdatum dinsdag 9 januari 2024

Verdiepend en praktisch!

Cursus

Rouw is een ingrijpende reactie als gevolg van een verlies van iets of iemand waar veel van gehouden werd, zoals bijvoorbeeld door een overlijden, een echtscheiding of een ernstige ziekte in het gezin. Iedereen krijgt op een moment in zijn leven te maken met verlies.

Kinderen en jongeren die te maken krijgen met rouw kunnen zich (meer dan in eerste instantie wordt opgemerkt) verdrietig, boos of opstandig voelen, zich gaan terugtrekken of hun gevoelens onderdrukken. Dit kan leiden tot tijdelijke of langdurige psychische of lichamelijke klachten en gedragsverandering.

Hoe herkent u rouw en mogelijk het stagneren in het omgaan met verlies bij kinderen en jongeren? Hoe kunt u in uw rol als zorgprofessional uw kennis en kunde zo effectief mogelijk inzetten om deze kinderen en jongeren te ondersteunen?

Aan het eind van deze driedaagse cursus bent u beter in staat te zien wat kinderen en jongeren die rouwen nodig kunnen hebben. Ook leert u hoe u vanuit uw eigen geschiedenis op verlieservaringen reageert en hoe dit uw manier van contact maken met de verlieservaring van een kind of jongeren kleurt. Daarnaast krijgt u praktische handvatten en meer houvast in uw rol als hulpverlener op het moment dat er kinderen betrokken zijn in het gezin van uw patiënt.

Weet hoe u het beste kinderen en jongeren die te maken hebben met rouw ondersteuning kunt bieden !

Onder begeleiding van rouw- en traumatherapeut Petra de Vreede en rouwtherapeut en orthopedagoog Tanja van Roosmalen gaat u tijdens deze driedaagse cursus onder andere aan de slag met de volgende thema's:

  • Wat is rouw en hoe rouwen kinderen en jongeren
  • De relatie tussen ontwikkelingsleeftijd en rouw
  • Overspoelde en ‘normale’ rouw
  • De rol van hechting en het familiesysteem op omgaan met verlies en rouw
  • Rouw bij een (ongeneeslijk) zieke ouder of (ongeneeslijk) ziek kind in een gezin
  • Herkennen van en ondersteunen bij ‘levend verlies’

Door middel van theorie, praktijkoefeningen en ervaringsgerichte opdrachten krijgt u verdiepende kennis op het gebied van rouw en verlies en handvatten om kinderen, jongeren maar ook het gezin adequaat te ondersteunen!

Petra de Vreede verzorgt dag een en twee, Tanja van Roosmalen zal dag drie verzorgen.

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Sharah Wisman
Sharah Wisman
Congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl