Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Jeugdrecht: minderjarigen in de zorg

Weet je alles over het jeugdzorgstelsel, ouderschap/gezag, kinderbescherming & privacy?

Tweedaagse cursus | diverse startdata

Programma en data


De 2-daagse cursus Jeugdrecht: minderjarigen in de zorg bestaat uit twee
interactieve contactdagen en vindt in 2024 plaats op de volgende data:

Voorjaarseditie: vrijdag 5 en 12 april 2024
Najaarsedtie: woendsag 2 en 9 oktober 2024

Dag 1 : Overzicht in het jeugdhulpstelsel en jeugdbeschermingsmaatregelen
Lieske de Jongh, rechter rechtbank Gelderland, voormalig advocaat jeugdrecht
 
09:30 - Het jeugdhulpstelsel

 • Achtergronden en uitgangspunten van het huidige jeugdhulpstelsel
 • Een overzicht van de verschillende spelers
 • Hoe is de toegang tot de jeugdhulp geregeld?
 • Welke soorten jeugdhulp zijn er mogelijk?
 • Vrijwillig en onvrijwillig kader
 • Wel en niet gedwongen zorgverlening inclusief opneming van jeugdigen

11:15 - Koffie- en theepauze

11:30 - 12:30 Vervolg - het jeugdhulpstelsel

12:30 - Lunchpauze

13:30 - Jeugdbeschermingsmaatregelen 

 • Wanneer ondertoezichtstelling (OTS) al dan niet met uithuisplaatsing?
 • Wat is de rol van de kinderrechter?
 • Hoe verloopt een onafhankelijk onderzoek van de Raad voor de kinderbescherming?
 • Wat is de rol van de gecertificeerde instelling (GI)?
 • Hoe komen jeugdigen terecht in de verplichte zorg (gesloten jeugdhulp, GGZ en gehandicaptenzorg)?
 • Waar kun je terecht met klachten over jeugdzorg?

14:45 - Koffie- en theepauze

15:00 - 15:45 Casuïstiek bespreking en vragen

 • De spreekster zal casuïstiek behandelen, maar het is ook mogelijk om als deelnemer casuïstiek in te brengen. Dit kan gemaild worden naar e.komen@medilex.nl 
 • Vragen kunnen van te voren opgestuurd worden via bovenstaand e-mailadres, maar kunnen ook ter plekke gesteld worden

15:45 - 16:00 Afronding


Dag 2 : Ouderschap en gezag, toestemming en informatieverstrekking, kindermishandeling
Lieske de Jongh, rechter rechtbank Gelderland, voormalig advocaat jeugdrecht

09:30 - Ouderschap en gezag

 • Wat zijn gevolgen in het recht bij biologisch en juridisch, erkenning, ontkenning ouderschap?
 • Verkrijging gezag: automatisch, door inschrijving in gezagsregister of door rechterlijke beslissing?
 • Hoe werkt gezag over jeugdigen: ouderlijk gezag of voogdij, eenhoofdig of gezamenlijk?
 • Wat is de relevantie van gezag (toestemming en informatie) voor de zorg?

11:15 - Koffie- en theepauze

11:30 - Toestemming en informatieverstrekking

 • Hoe is de toestemming voor medische behandelingen van jeugdigen geregeld in de wet?
 • Wie geeft toestemming voor de medische behandeling van jeugdigen?
 • Toestemming in bijzondere situaties: gescheiden ouders, als de ouders en arts van mening verschillen, spoedsituaties
 • De (on)mogelijkheden en knelpunten, maar ook tips bij informatie-uitwisseling tussen verschillende spelers (jeugdzorg, 1e en 2e lijns hulpverleners, gemeenten enz.)

13:00 - Lunchpauze

13:30 - De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De inhoud en achtergrond van de meldcode
 • Waarom en wanneer meld je een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
 • De rol van Veilig Thuis en de Raad voor Kinderbescherming

14:45 - Koffie- en theepauze

15:00 - Casuïstiek bespreking en vragen

 • De spreekster zal casuïstiek behandelen (o.a. de zaak 'Geen chemo voor Felix', op 13 mei 2021 behandeld bij tv-programma Zembla), maar het is ook mogelijk om als deelnemer casuïstiek in te brengen. Dit kan gemaild worden naar e.komen@medilex.nl 
 • Vragen kunnen van te voren opgestuurd worden via bovenstaand e-mailadres, maar kunnen ook ter plekke gesteld worden

15:45 -  16:00 Afronding 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Mirte Verwasch
Mirte Verwasch
Junior congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl