Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Deze cursus heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Ketensamenwerking zorg en veiligheid

Opbouwen en continueren van de ketensamenwerking in uw wijk

Vierdaagse cursus | startdatum 21 november 2019

Programma en data

De cursus 'Ketensamenwerking zorg en veiligheid' bestaat uit vier interactieve contactdagen en begeleiding op afstand. De cursusdagen vinden plaats op 21 november, 28 november, 5 december en 10 juni 2020 in (locatie). Tussen 5 december en 10 juni ontvangt u per mail begeleiding in het continueren van uw ketensamenwerking. 

Onderstaand vindt u het programma per dag met de leervragen in hoofdlijnen.

Dag 1
Wet- en regelgeving omtrent ketensamenwerking

Simona Tiems, advocaat Legaltree

 • Beroepsgeheim, privacy en informatiedeling in multidisciplinair overleg
 • Samenwerking met justitie en het delen van cliëntgegevens
 • Samenwerken met disciplines met én zonder beroepsgeheim - hoe geeft u dit vorm? 
 • Toestemming en informatie delen van uw cliënt - AVG in de praktijk

Dag 2

De wijk in: wat is de rol van de buurt
Petra van der Horst
, projectleider en adviseur kwetsbaarheid in de wijk

 • Kwetsbare mensen (met een psychische aandoening en/of een verstandelijke beperking) in de wijk - hoe ziet wonen en leven in de wijk er voor deze groep uit? 
 • Hoe kijkt de buurt naar kwetsbare buurtbewoners?
 • Welke angsten en zorgen leven er bij buurtbewoners? 
 • Welke uitdagingen zijn er om mensen met een kwetsbaarheid een plek te geven in de buurt? 
 • Wie kunnen een rol spelen in de buurtintegratie van kwetsbare mensen? 

Dag 3
Bouwen aan de ketensamenwerking

Nicole Veuger, adviseur en projectleider coNpact adviesbureau

 • Wie zijn uw partners in de wijk, welke belangen en positie hebben ze - aan de slag met een krachtenanalyse
 • Hoe kom je tot een gezamenlijk doel - creëren van draagvlak en draagkracht
 • Een huishouden, een plan, een regisseur: hoe geeft u dat écht vorm in de praktijk? 
 • Continuïteit garanderen van ketensamenwerking

Aan het eind van dag 3 gaat u naar huis met een concreet plan van aanpak voor uw eigen specifieke situatie/ketensamenwerking om binnen uw gemeente verder aan te bouwen. 

 

Dag 4
Voortbouwen en groeien

 • Bespreken van casuïstiek uit uw praktijk - waar stond u, waar staat u nu en welke vragen heeft u?
 • Advies op maat - voortbouwen aan uw plan
 • Continuering van de ketensamenwerking - hoe zorgt u dat de ketensamenwerking stand houdt?

Daarnaast ontvangt u gedurende een half jaar ondersteuning op afstand. Dit zal bestaan uit e-mailings en indien gewenst advies omtrent specifieke vraagstukken. 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eline Maree
Eline Maree
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl