Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Deze cursus heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

8 daagse opleiding BOPZ-arts (ouderenzorg)

Speciaal voor specialisten ouderengeneeskunde

8 daagse opleiding | startdatum 7 maart 2018

Programma en data

Slechts 24 plaatsen beschikbaar!

 

De opleiding Van specialist ouderengeneeskunde tot BOPZ-arts bestaat uit acht interactieve contactdagen van 10.00 tot 16.00 uur. 

Data en locatie:       
7 maart - 21 maart - 4 april - 18 april - 16 mei - 30 mei - 13 juni - 27 juni (allen woensdagen)
Locatie: Regardz De Eenhoorn, Amersfoort  

Onderstaand vindt u het programma per dag met de subthema's in hoofdlijnen.

Dag 1, woensdag 7 maart
Van Wet BOPZ naar Wet Zorg en Dwang (WZD) 

Mr. Sofie Steen, advocaat gezondheidsrecht bij KBS Advocaten
Mr. dr. Brenda Frederiks, universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg

 • Introductie inhoud Wet BOPZ
 • Ontwikkeling en huidige stand van zaken WZD
 • Introductie inhoud WZD
 • Vertegenwoordiging van de cliënt
 • Rechtsbescherming van cliënten
 • Registratie en toezicht 
 • BOPZ-locaties

Dag 2, woensdag 21 maart
De rollen van de BOPZ-arts bij de toepassing van de BOPZ en nieuwe ontwikkelingen  
Robert Helle
, specialist ouderengeneeskunde ViVa! Zorggroep en jurist Helle - juridisch en medisch advies

 • De interne en externe rechtspositie
 • Welke eisen worden gesteld aan de medische verklaring?
 • Verlof / ontslag - hoe neemt de BOPZ-arts een zorgvuldige beslissing en verloop besluitvorming
 • Dwang / interne rechtspositie - art 38, art 39 art 40
 • Dossiervoering
 • Informatieverstrekking cliënt en familie en externe instanties
 • De rol als medebestuurder - bevoegdheden, doelen, kwaliteitsbewaking en taakverdeling met de RvB

Dag 3, woensdag 11 april
Taken en bevoegdheden van de BOPZ-arts in de praktijk 
Anna de Bruijn
, specialist ouderengeneeskunde, BOPZ-arts, MBA 
Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde, Stichting SHDH

 • Verantwoordelijkheden bestuur en behandelaar - rolverdeling
 • Samenwerking met collega's
 • Komen tot goede afspraken over gedwongen zorg
 • Afspraken maken met de RvB - hoe en welke
 • Minder ingrijpende alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Betekenis vrijheid en veiligheid voor de cliënt, arts en andere betrokkenen
 • Aanbevelingen voor de implementatie van de Wet Zorg en Dwang  

Dag 4, woensdag 18 april
Ethische dilemma's 
Dorothea Touwen, 
ethicus LUMC, docent en onderzoeker Medische Ethiek, Universiteit Leiden, voorzitter Raad van Advies Ethiek in de Zorgsector 

 • Inleiding in ethiek
 • Autonomie, wilsbekwaamheid, vertegenwoordiging, dwang en drang
 • Ethische dilemma’s aan de hand van casuïstiek 
 • Wanneer kiezen voor veiligheid en wanneer voor vrijheid? 
 • Worstelingen van mantelzorgers en perspectief familie

Dag 5, woensdag 16 mei
Toezicht en handhaving op de wet BOPZ
Mr. Monica de Visser
, gezondheidsrechtsjurist Juridisch Adviesbureau Smaragd en jurist Bestuursondersteuning bij de ’s Heeren Loo Zorggroep (landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking). Daarnaast student post-master ‘Ethiek in de Zorgsector’ in Nijmegen. 
Justa Bos, directeur en eigenaar Bos Zorgtoezicht en Advies

 • Het wettelijk kader - wat zegt de Inspectie?
 • Kwaliteitscriteria
 • De Inspectie - 2017 - 2019
 • Ervaringen delen
 • Een inspectiebezoek voorbereiden
 • Praktijkvoorbeeld: wat als de Inspectie langs is geweest?
 • Een vernietigend rapport - en nu?
 • Tips voor een goede relatie met de Inspectie en de inspecteur 

Dag 6, woensdag 30 mei
Juridische zaken en tuchtzaken
Luuk Arends
, advocaat Gezondheidsrecht Dirkzwager advocaten & notarissen, redactielid GGZ en recht en voorzitter werkgroep alternatieve regelgeving voor Wet bopz in psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg

 • Actuele trends in rechtspraak
 • Tuchtzaken vanuit rechter-optiek
 • Grondslagen schadevergoeding 
 • Soorten machtigingen
 • Opnemingsprocedure RM 
 • Verplichtingen zorgaanbieder 
 • Bespreken van jurisprudentie

Dag 7, woensdag 13 juni
Rechterlijke machtiging en geneeskundige verklaring 

Chris Vleugels, psychiater 

 • De betekenis en impact van een opname met een RM voor mensen met dementie en hun families
 • Regeling Rechterlijke Machtiging
 • Opstellen van een geneeskundige verklaring
 • Voorbereiden op een zitting - wat is belangrijk? 
 • Onder voorwaarden met verlof of ontslag - hoe werkt dat?

Dag 8, woensdag 27 juni
Supervisie  en intervisie
Robert Helle
, specialist ouderengeneeskunde ViVa! Zorggroep en jurist Helle - juridisch en medisch advies

De casuïstiek uit uw praktijk en die van uw medecursisten wordt deze dag onder supervisie besproken. Door middel van leergesprekken en de begeleiding van een coach leert u uw werk als BOPZ-arts beter uitvoeren.
 

De sprekers zijn wisselende specialisten op het gebied van de Wet BOPZ en Wet Zorg en Dwang.  
 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
uit dienst 2023
uit dienst 2023
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl