Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Deze cursus heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Wet Verplichte ggz

Speciaal voor psychiaters en geneesheer-directeuren - Nog slechts 4 plaatsen beschikbaar

Vrijdag 12 april

Cursus

Klik hier voor de nieuwe editiie in september

 

Vanaf januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Deze wet vervangt de wet Bopz. Een grote verandering als het gaat om verplichte zorg. Niet alleen voor uw patiënt, maar ook voor u als zorgverlener en de instelling waarvoor u werkt. Waar moet u zich op voorbereiden? Welke maatregelen moeten er binnen de instelling genomen worden? Hoe regelt u verplichte zorg intramuraal én extramuraal?

Kennis van en vaardigheden voor toepassing van de Wet verplichte ggz is van groot belang. Wees goed voorbereid!

De ééndaagse cursus Wet verplichte ggz, speciaal voor psychiaters en geneesheer-directeuren, is een interactieve cursus. De cursusmethode is een combinatie van casuïstiek met kennisverwerving over de wet, het uitvoeringsbesluit en nadere regelingen vanuit het perspectief van patiënt, psychiater, zorgverantwoordelijke en geneesheer-directeur. Bijzondere aandacht is er voor de externe en interne rechtspositie van de patiënt aan de hand van de inhoud van medische verklaring en zorgplan, inclusief de administratie hiervan met de toepasselijke formulieren. De cursus biedt ruimte voor de verkenning van dilemma’s in de wet en vragen over de positie van de professional ten opzichte van diverse andere actoren zoals naasten van de patiënt, politie, burgemeester, officier van justitie en zorgaanbieder.  

De volgende onderdelen zullen worden behandeld:

  • inleiding en wetsgeschiedenis
  • externe rechtspositie (crisismaatregel, zorgmachtiging)
  • interne rechtspositie (zorgplan, zorgkaart)
  • verdieping (jurisprudentie, wet forensische zorg, wet zorg en dwang)

Let op: maximaal 24 plaatsen beschikbaar

   

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Greta van de Weerdhof
Greta van de Weerdhof
directeur
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl