Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Deze cursus heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Verdiepingsdag Wet Zorg en Dwang (WZD) voor Kwaliteitsverpleegkundigen

Leer in één dag de hoofdlijnen en de toepassing in de praktijk

Dinsdag 14 februari 2023

Online

Programma en data

De cursus 'Wet Zorg en Dwang voor Kwaliteitsverpleegkundigen' bestaat uit een interactief online programma van 9:30-16:00 uur. 

Deze dag, onder leiding van Marie-Josee Smits focust op de rol van (kwaliteits)verpleegkundigen in de praktijk van de ouderenzorg. We bespreken de wet als hulpmiddel. Voorkomen dat dwang wordt toegepast én dat we zorgvuldige afwegingen maken in het licht van persoonsgebonden zorg als dat niet lukt. 

09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

9:30 - Wat wil je weten als (kwaliteits)verpleegkundige?

 • Wat is 'de bedoeling' van de wet? Waarom is het waardevol voor cliënten dat onvrijwillige zorg wordt teruggedrongen? 
 • Wanneer en voor wie is de Wzd van toepassing? 
 • Wat verstaan we onder onvrijwillige zorg en wanneer is dat niet het geval?
 • Wat is 'ernstig nadeel' en hoe herken en beoordeel je verzet?
 • Wat is de rol en verantwoordelijkheid van naasten?
 • Welke afdelingsregels zijn wel en niet passend? 
 • Wat verstaan we onder 'wilsbekwaam ter zake'?
 • Wat is het verschil en de relatie met de vroegere WGBO?

 11:00 - Koffie- en theepauze

11:15 - Wat wil je kunnen als (kwaliteits)verpleegkundige? 

 • Hoe werkt het stappenplan Zorg en Dwang? 
 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en taken? Waarbij we inzoomen op de rol van Zorgverantwoordelijke. 
 • Welke vrijheidsbeperkende interventies zijn er mogelijk (in acute situaties)?
 • Wat is de rol van de (kwaliteits)verpleegkundige in relatie tot de Wzd voor individuele medewerkers/rollen en (multidisciplinaire) teams?

 12:30 - Lunchpauze

 13:30 - Wordt eenieder goed gefaciliteerd in de organisatie?

 • Wat moet zeker op orde zijn in de organisatie? Welke extra randvoorwaarden zijn er voor de thuiszorg?
 • Hoe staat de eigen organisatie ervoor? Hoe weet je dat? Wat is nog nodig om de Wzd toe te passen als hulpmiddel om persoonsgebonden zorg te realiseren? 
 • Wat is je rol als (kwaliteits)verpleegkundige hierin? Wat kun je oppakken? Hoe ga je dat doen? Wat heb je daarvoor zelf nodig?

 15:00 - Aan de slag met ethische casuïstiek uit de praktijk

 • Waarom zijn ethische vragen onlosmakelijk verbonden met het toepassen van de Wzd?
 • Welke aarden zijn in het geding bij de Wzd? Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van onvrijwillige zorg in relatie tot autonomie en wilsbekwaamheid?
 • Hoe voeg je de ethiek toe aan de vragen uit het stappenplan? 
 • Wat is een bruikbaar model voor het bespreken van morele kwesties (model voor moreel beraad)? 

We bespreken casuïstiek uit de praktijk: het verzoek is om twee weken voor de cursus een geanonimiseerde actuele casus waar je zelf bij betrokken bent/was in te sturen naar de congresontwikkelaar, Eva Komen.

 16:00 - Afronding dag en evaluatie

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eva Komen
Eva Komen
Adviseur incompany & Wzd-nascholing/ Congresontwikkelaar
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl