Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Deze opleiding heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

7-daagse opleiding psychiatrie (gehandicaptenzorg)

Praktische handvatten voor het signaleren en begeleiden

Startdatum vrijdag 15 maart 2019 UITVERKOCHT, nieuwe editie zie 11 oktober

Programma en data

Deze editie is uitverkocht. Klik hier voor de editie in het najaar van 2019

De 7-daagse opleiding psychiatrie in de gehandicaptenzorg bestaat uit zeven interactieve contactdagen (allemaal vrijdagen) van 10.00 tot 16.00 uur.

Data: 
15 maart, 29 maart, 12 april, 17 mei, 24 mei, 7 juni en 21 juni 2019 (allemaal vrijdagen).

Tijdens alle dagen is er naast de theorie veel ruimte voor de praktijk. U kunt voor elke opleidingsdag op voorhand casuistiek indienen via l.noorlander@medilex.nl

Onderstaand vindt u het programma in hoofdlijnen.

Dag 1 (15 maart): 
Inleiding in de psychiatrie
Jan van Stek,
psychiater VGGnet en zelfstandig consulent psychiater in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Carmen van Bussel, zelfstandig orthopedagoog en GZ-psycholoog

 • Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking?
 • Hoe leert u anders kijken naar psychiatrische problematiek van uw cliënten?
 • Welke verschillen in uitingsvormen zijn er tussen verschillende niveaus van verstandelijke beperkingen?
 • Bij welke syndromen is er vaak sprake van psychiatrische problematiek?


Dag 2 (29 maart): 
Autisme en hechting
Rens Evers,
psychiater Koraalgroep Multi Functioneel Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische- of Gedragsproblemen (MFCG) en onderzoeker Universiteit Maastricht
Marco Creemers, sociaal psychiatrisch verpleegkundige Stevig

 • Hoe verloopt een normaal hechtingsproces?
 • Wanneer spreken we van een verstoord hechtingsproces en wanneer van hechtingsproblematiek of -stoornissen?
 • Wat zijn de kenmerken van een autisme spectrum stoornis en hoe ziet dat er in de praktijk uit?
 • Wat zijn de gevolgen van onveilige hechting bij mensen met een verstandelijke beperking?
 • Hoe voorkomt u dat uw cliënten overprikkeld raken? En hoe gaat u om met de erbij voorkomende gedragsproblemen?
 • Praktische handvatten voor de begeleiding voor cliënten met zowel autisme als hechtingsstoornissen. 


Dag 3 (12 april):
Angst en angststoornissen
Carmen van Bussel, 
zelfstandig orthopedagoog en GZ-psycholoog
Antonie Boom, casemanager en trainer rondom cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en eigenaar Facet trainingen

 • Waar ligt de grens tussen angstig zijn en het hebben van een angststoornis?
 • Hoe vaak komen angststoornissen voor bij mensen met een verstandelijke beperking?
 • Verschillende typen angststoornissen
 • Welke factoren spelen bij mensen met een verstandelijke beperking een rol in het ontstaan van angststoornissen?
 • Welke signalen in het dagelijks functioneren wijzen op een angststoornis?
 • Hoe kunnen angststoornissen worden gediagnosticeerd en behandeld?
 • Praktische handvatten voor het omgaan met cliënten met een angststoornis


Dag 4 (17 mei):
Stemmingsstoornissen
Jan van Stek, psychiater VGGnet en zelfstandig consulent psychiater in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Antonie Boom, casemanager en trainer rondom cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en eigenaar Facet trainingen

 • Wanneer is er sprake van een stemmingsstoornis?
 • Wat is het verschil tussen bipolaire stoornissen en depressieve stoornissen?
 • Welke oorzaken kunnen aan het ontstaan van een stemmingsstoornis ten grondslag liggen?
 • Hoe herkent u een stemmingsstoornis bij uw cliënt?
 • Welke behandelmogelijkheden zijn er?
 • Hoe zorgt u voor een veilige omgeving voor uw cliënt?
 • De begeleidingsstijl aanpassen aan de cliënt.


Dag 5 (24 mei):
Psychofarmacagebruik

Jan van Stek, psychiater VGGnet en zelfstandig consulent psychiater in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

 • Welke medicatie wordt vaak voorgeschreven? Wat is de werking van deze medicatie?
 • Welke bijwerkingen geven medicatie en hoe herkent u deze bijwerkingen bij uw cliënt?
 • Psychofarmacagebruik – wanneer wel en wanneer niet?
 • Psychofarmaca bij probleemgedrag
 • Het belang van multidisciplinair samenwerken bij het afbouwen van medicatie
 • Hoe bouwt u medicatie af? En met welke factoren moet u hierbij rekening houden?


Dag 6 (7 juni):
Psychose en persoonlijkheidsstoornissen
Rens Evers,
psychiater Koraalgroep bij Multi Functioneel Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische- of Gedragsproblemen (MFCG) en onderzoeker Universiteit Maastricht
Marco Creemers, sociaal psychiatrisch verpleegkundige Stevig

 • Welke verschillende persoonlijkheidsstoornissen zijn er?
 • Hoe herkent u borderline of een antisociale persoonlijkheidsstoornis bij uw cliënten?
 • Praktische handvatten voor de begeleiding van cliënten met persoonlijkheidsstoornissen
 • Is een psychose een symptoom van een onderliggend probleem of moet het als een aparte stoornis worden gezien?
 • Welke signalen wijzen op een psychose?
 • Hoe herkent u een psychose bij mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking of autisme?
 • Hoe onderscheidt u een psychose van onbegrepen gedrag?
 • Indien iemand psychotisch is, hoe gaat u daar het beste mee om?
 • En hoe gaat u om met cliënten die psychotisch lijken, maar het niet zijn?
 • Welke behandelmogelijkheden zijn er voor iemand die psychotisch is en hangt dat af van het niveau van de cliënt?
 • Hoe creëert u een veilige leefomgeving, zodat iemand minder snel ontspoort in iets wat op een psychose lijkt?


Dag 7 (21 juni):
Verslaving
Marion Kiewik,
PhD, gedragswetenschapper Ambiq
Louise Kemna, GZ-psycholoog Aveleijn

 • Wanneer is er sprake van een game-, gok-, alcohol- of drugsverslaving?
 • Welke signalen wijzen op een verslaving?
 • Hoe gaat u het gesprek aan bij vermoedens van verslaving?
 • Hoe motiveert u uw cliënt om in behandeling te gaan? 
 • Bij welke ondersteuning zijn cliënten met een triple diagnose gebaat?
 • Welke behandelmogelijkheden zijn er?
 • Wat kan er preventief gedaan worden om verslaving te voorkomen?
 • Is het zinvol om strenge regels omtrent middelengebruik te hanteren?
PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
uit dienst
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl