Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

  1. Adriaan Honig
  2.  

     

Adriaan Honig

Spreker

Adriaan Honig

Professor dr. Adriaan Honig is bijzonder hoogleraar Ziekenhuispsychiatrie verbonden aan de afdeling psychiatrie van het VU Medisch Centrum aan het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. Adriaan Honig heeft veel onderzoek verricht naar de wisselwerking tussen psyche en soma. Momenteel is hij onder andere betrokken bij onderzoek naar de samenhang tussen lichaam en geest bij diabetes, terminaal nierfalen maar ook zwangerschap. Daarnaast doet hij onderzoek naar toeleiding van suïcidepogers naar zorg.

Adriaan Honig is ook voorzitter van de Afdeling Ziekenhuispsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, waar hij zich inzet voor een stevige verankering van de ziekenhuispsychiatrie in STZ-ziekenhuizen en academische ziekenhuizen.


Congressen