Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

  1. Anita Hubner
  2. Website
  3. LinkedIn
  4. Twitter
  5.  

     

Anita Hubner

Spreker

Anita Hubner

Anita Hubner (1973) is psychologe met  20 jaar werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Ze werkte met TBS-gestelden, dak- en thuislozen en mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen.  Ze werkte in een TBS kliniek, GGZ instelling, universiteit en RIBW.

 

Ze is ook ervaringsdeskundige met verward gedrag. Ze heeft drie opnames gehad in de psychiatrie waaronder gepaard met inbewaringstelling en rechterlijke machtiging vanwege een psychose.

Haar patiëntervaringen met de geestelijke gezondheidszorg en stigma op psychische aandoeningen zowel binnen als buiten de geestelijke gezondheidszorg vormen de drijfveer in haar loopbaan.

 

Ze is een veelgevraagd spreker en workshopleider op congressen in binnen- en buitenland.

​Vanuit de combinatie van ervaringsdeskundigheid én werkervaring als psycholoog belicht ze zaken vanuit verschillende perspectieven. ​Daarnaast geeft ze trainingen aan hulpverleners in Samen Beslissen (Shared Decision).

 

Ze zet zich in voor een geestelijke gezondheidszorg waarin niet de ziekte maar de patiënt centraal staat. En waarin ervaringsdeskundige kennis van cliënten en naasten  nadrukkelijk meegenomen wordt in de kwaliteit van zorg, naast de kennis van wetenschappers en behandelaren. Daarom is ze ambassadeur voor Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en werkte ze mee aan de generieke module ‘Arbeid als medicijn’.

 

Ze zet zich maatschappelijk als ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma voor het doorbreken van stigma op psychische aandoeningen. En als lid klankbordgroep VN Verdrag Handicap 

​welke​ is ondergebracht bij College voor Rechten van de Mens. Ze zet zich in voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking: niet de beperking is het probleem maar hoe de samenleving is ingericht. Als je de samenleving anders inricht kunnen mensen met handicap zelfstandig meedoen net als mensen zonder handicap.

 

In 2015 droeg Mark Rutte haar voor vanwege haar maatschappelijke inzet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benadert haar voor beleidsadvies.

 


Congressen