Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

  1. Chijs van Nieuwenhuizen
  2. Website
  3. LinkedIn
  4. Twitter
  5.  

     

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen is manager behandelzaken bij GGzE Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, programmaleider onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg en behandelaar bij De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie. Tevens is zij hoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg aan de Tilburg University en visiting professor University College Ghent.
Chijs van Nieuwenhuizen is onder andere president van EFCAP (European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions), voorzitter van de toetsingscommissie landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen (LIJ), lid programmacommissie NWO programma Kwaliteit van Leven en Gezondheid en voorzitter van de programmaraad Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.