Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

  1. Corinne Dettmeijer
  2. Website
  3.  

     

Corinne Dettmeijer is sinds 1 oktober 2006 Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Vanaf oktober 2009 is zij tevens belast met de rapportage over kinderpornografie. De Nationaal Rapporteur informeert de regering over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland en over de effecten van het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd.

Daarvoor was Corinne Dettmeijer lange tijd rechter in Den Haag. Bij de rechtbank Den Haag was zij verantwoordelijk voor de behandeling van jeugd-, straf-, familie- en vreemdelingenzaken. Daarnaast is Corinne Dettmeijer actief geweest in verschillende (internationale) commissies en adviesorganen op het terrein van het jeugdbeschermings- en jeugdstrafrecht. 


Congressen