Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

  1. Jacqueline Bosker
  2.  

     

Jacqueline Bosker is werkzaam bij Hogeschool Utrecht. Als onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie doet zij onderzoek naar sociaal agogisch werk in een justitieel kader. Tevens is zij als coördinator en docent betrokken bij de masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Tot 2012 was Jacqueline Bosker als senior beleidsmedewerker werkzaam bij het landelijk kantoor van Reclassering Nederland waar zij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en implementatie van methoden en beleid voor diagnostiek, risicotaxatie en advisering.

In haar bijdrage zal Jacqueline Bosker ingaan op de toepassing van risicotaxatie in de dagelijkse werkpraktijk van de reclassering. Waarom en hoe zet de reclassering dergelijke instrumenten in? Heeft dat in de praktijk het beoogde effect? Op welke manier kan risicotaxatie de besluitvorming van reclasseringswerkers verbeteren, zonder de professionele verantwoordelijkheid uit te schakelen? Dit zal zij illustreren met een aantal bevindingen uit haar onderzoek naar beslissingen van reclasseringswerkers over plannen van aanpak voor reclasseringscliënten.


Congressen