Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

  1. Jolanda Roelofsen en Laura Vriendjes
  2.  

     

Jolanda Roelofsen en Laura Vriendjes hebben de opleiding tot hbo-verpleegkundige afgerond en zijn werkzaam als wijkverpleegkundige bij Omring Thuiszorg.

Ze houden zich bezig met het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Rond zelfredzaamheid is begin 2013 het projectplan ‘De cliënt vitaal en zelfstandig’ ontwikkeld. Het doel van dit project is een beweging op gang brengen waarbij iedereen het normaal gaat vinden dat er geen onnodige zorg wordt ingezet. Omring zet hierbij sterk in op netwerkondersteuning van de cliënt (het samenspel tussen informele en formele zorg). Achterliggende gedachte is dat het netwerk van de cliënt een belangrijke bijdrage levert aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

In de praktijk betekent dit dat je als zorgverlener goed moet nadenken of de huidige zorg echt noodzakelijk is en/of hoe de zorg “anders” opgelost kan worden. Zorgverleners gaan in gesprek met de cliënt en zijn netwerk over de zorgsituatie van de cliënt. Samen met de zorgmedewerker worden doelen gesteld die gericht zijn op het afbouwen van de zorg. Uitgangspunt is zelfredzaamheid van cliënten en de zorg aanvullend waar nodig. Zo wordt een Zorg Leef Plan opgesteld. Jolanda en Laura willen hun ervaringen met netwerkgesprekken en het inzetten van informele zorg graag delen tijdens het congres 'De toekomst van de wijkverpleegkundige'.


Congressen