Belangrijke informatie Covid-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

  1. Mariëlle Swinkels
  2.  

     

Mariëlle Swinkels is geregistreerd vaktherapeut beeldend en ruim 10 jaar werkzaam bij ORO, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens haar studie kwam Mariëlle in aanraking met de methodiek Emerging Body Language (EBL) en leerde in haar stage (2004) de eerste basisprincipes kennen. Na haar studie is ze gestart met het volgen van de EBL trainingen en heeft ze via supervisie de methodiek geheel eigen kunnen maken. Tot slot heeft Mariëlle in 2016 het vak Relationele Ontwikkeling gevolgd bij Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud universiteit te Nijmegen.

Relationele Ontwikkeling is een doorontwikkelde vorm van EBL. De bestudering van beweging in de communicatie tussen hulpverlener/opvoeder en cliënt/kind staat hierbij centraal.

Als vaktherapeut werkt Mariëlle met cliënten van alle leeftijden, met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. Ze is bij ORO werkzaam op het Kinderdienstencentrum waarbij zowel individuele als groepsbehandelingen worden gegeven. Ontwikkelingsstimulering en opbouw van het kunnen aangaan en onderhouden van interactie staat daarbij centraal. Buiten het Kinderdienstencentrum behandelt ze cliënten met zeer uiteenlopende hulpvragen. Haar expertise wordt gevraagd wanneer de omgang van de cliënt met zijn omgeving vastloopt. Mariëlle werkt vanuit een ervaringsgerichte therapeutische methodiek en komt, ondersteund door video registraties, tot gedetailleerde beeldvorming van de interactiestructuren van de cliënt. Op basis daarvan krijgen gedragsdeskundigen, begeleiders, ouders en de cliënt concrete aanwijzingen om anders en prettiger om te gaan met elkaar. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de beeldvorming van de cliënt, diagnostiek en keuze voor begeleidingsstijl(en).

 


Congressen