Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

  1. Patricia Ohlsen
  2. Website
  3. LinkedIn
  4.  

     

Patricia Ohlsen (1970) is afgestudeerd als pedagoog bij de Rijkuniversiteit Leiden, gezinspedagogiek.  Op dit moment is zij vooral werkzaam als trainer en beleidsadviseur bij Veilig Thuis organisaties en lokale wijkteams. Haar expertise ligt op het vlak van kindermishandeling, huiselijk geweld, loverboys, GIZ methodiek en communicatie. Ze is gespecialiseerd in het geven van communicatietrainingen op het gebied van zorgen delen met ouders/cliënten en slachtoffers van loverboys. Daarnaast geeft zij ook trainingen over de aanpak van geweld en het implementeren van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Patricia ook beroepscoach, mediator en familiemediator. Zij geeft individuele coaching, loopbaancoaching, teamcoaching en intervisie en is mediator bij de geschillencommissie voor de kinderopvang. Daarnaast wordt zij ingehuurd als adviseur en projectleider door instellingen als gemeenten en de GGD voor projecten rondom implementatie meldcode, uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek onder slachtoffers huiselijk geweld, opstellen van convenanten verslaafde zwangeren en zwangeren met LVB e.d.


Congressen