Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

  1. Wilma Noteborn
  2. LinkedIn
  3.  

     

Wilma Noteborn

Spreker

Wilma Noteborn

Wilma Noteborn is als stafmedewerker en trainer werkzaam bij GGZ-instelling Mondriaan in Zuid-Limburg. Zij heeft meer dan 18 jaar ervaring in de verslavingszorg als preventiemedewerker, projectleider en trainer. Zij heeft zich de laatste jaren met name toegelegd op het bijscholen van zorgprofessionals in het signaleren en bespreekbaar maken van alcoholgebruik bij patiënten in de eerstelijns zorg. Zij verzorgt o.a. nascholingen voor zorggroepen (huisartsen en praktijkondersteuners GGZ), de Huisartsenopleiding in Maastricht en andere zorgprofessionals. Zij maakt hierbij gebruik van de principes van Motiverende Gespreksvoering.

Zij is initiatiefnemer van de gratis app/mobiele website Alcoholkompas die huisartsen en andere zorgprofessionals ondersteunt in het signaleren en bespreekbaar maken van alcoholgebruik.

Enkele jaren geleden maakte zij met subsidie van de Versterking Eerste Lijn Zuid-Nederland (VEZN) en het Partnership Vroegsignalering Alcohol een eLearning voor verloskundigen (klik hier voor meer informatie). De eLearning biedt verloskundigen (in opleiding) praktische handvatten om alcoholgebruik bij zwangere vrouwen bespreekbaar te maken. De eLearning werd in 2014 samen met Stichting Het Witte Bos verspreid onder alle verloskundigen in Nederland.

Wilma Noteborn heeft een bijdrage geleverd aan een aantal publicaties:

  • Alcoholproblematiek bij ouderen,  Huisarts en Wetenschap, mei 2013
  • Alcoholgebruik bij ouderen, Tijdschrift GZ-Psychologie, april 2014
  • Alcoholgebruik bespreekbaar maken bij zwangere vrouwen, Tijdschrift voor Verloskunde, december 2014
  • Handboek Revalidatiepsychologie, hoofdstuk Motiverende gespreksvoering in de revalidatiesetting, november 2014
  • Alcohol? Even niet! Tijdschrift voor Verloskunde, december 2014
Oproep - verloskundigen gezocht

In samenwerking met de Universiteit Maastricht wordt op dit moment het effect van de eLearning voor verloskundigen onderzocht. Wilt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van het bespreekbaar maken van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap in de verloskundigenpraktijk, neem dan deel aan dit onderzoek van masterstudente Health Promotion Alina Tolksdorf. Het doorlopen van de eLearning levert u bovendien 2 accreditatiepunten op van de KNOV. Het meedoen aan een voor- en nameting kost 15-20 minuten per keer. Ook verloskundigen in opleiding kunnen meedoen. Zij krijgen een certificaat van deelname voor hun portfolio.

Meer informatie en aanmelden? Klik hier


Congressen