Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

  1. Yet van Mastrigt
  2.  

     

Yest van Mastrigt werkt sinds 1976 bij de politie. Na ruime ervaring in uniform op straat is zij vanaf 1988 bij de recherche gaan werken, onder andere als zedenrechercheur. Vanaf 2000 tot en met heden werkt zij als teamchef van de zedenpolitie in de voormalige politieregio Hollands Midden. Daarnaast werkt zij als vakspecialist / senior adviseur bij het Nationaal Programma Zeden. Kinderporno en Kindersekstoerisme. Zij ondersteunt onder andere in de ontwikkeling van instrumenten, beleid en werkwijze voor de teams zeden, kinderporno en kindersekstoerisme. Zij is daarnaast vakspecialist en sparringspartner voor onder andere de programmaleiding, het Openbaar Ministerie, teamchefs en overige interne en externe partners. Door de combinatie van beleid en praktijk streeft zij naar het terugdringen van zedenmisdrijven.


Congressen